MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Informacja dotycząca nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Rok 2023 jest rokiem, kiedy rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Bardzo istotną kwestią jest maksymalne wykorzystanie dostępnych środków. Jednak aby to zrobić trzeba się szczególnie do tego przygotować. Dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego już dzisiaj chciałby zasygnalizować nowe płatności i możliwości dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich wynikające z przyjętego Planu Strategicznego. Pierwszym dostępnym, bardzo ważnym i całkowicie nowym elementem Wspólnej Polityki Rolnej będą tzw. „Ekoschematy”, które stanowią integralną część dopłat bezpośrednich. Jest to element płatności dobrowolny dla rolnika. Jego wdrożenie w gospodarstwie spowoduje korzyści dla środowiska i klimatu oraz zwiększoną wartość wypłaconych dopłat obszarowych dla rolnika.

W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

 • - obszarami z roślinami miododajnymi
 • - prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
 • - biologiczną ochroną upraw
 • - retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych
 • - dobrostanem zwierząt (w porównaniu do poprzedniej perspektywy przewidziano rozszerzenie wsparcia o następujące grupy zwierząt: kury nioski, kurczęta brojlery, indyki mięsne, konie, bydło opasowe, kozy)
 • - rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi

 

Kolejnym elementem będą tzw. interwencje sektorowe skierowane do rolników lub grup rolników.

Zostało przewidziane między innymi wsparcie dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, grup owocowo-warzywnych.

Pszczelarze – będą mogli dokonywać modernizacji gospodarstw pasiecznych, odbudowywać pogłowie pszczół, walczyć z warrozą, dokonywać analiz miodów a także brać udział szkoleniach i konferencjach oraz otrzymać wsparcie naukowo badawcze. Od rodzaju interwencji zależeć będzie poziom wsparcia. Proponowane jest wsparcie od 60 do 100% kosztów działań.

Grupy owocowo warzywne będą mogły realizować programy operacyjne obejmujące działania mające na celu poprawę infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, poprawiające wyposażenie techniczne, oddziałujące na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatów a także wpływające na promocję i marketing grupy. Intensywność pomocy to 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Kolejna duża część budżetu Planu Strategicznego będzie przeznaczona na działania inwestycyjne i premiowe. Część działań będzie kontynuacją programów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, dotyczy to między innymi wsparcia dla Młodych Rolników czy premii na rozwój małych gospodarstw. W wymienionych działaniach przewidziano wzrost kwoty premii o jaką może wnioskować rolnik.

Wśród interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Planu Strategicznego przewidziano między innymi następujące działania:

Inwestycje zwiększające konkurencyjność.

Wsparcie skierowane będzie do 4 obszarów:

OBSZAR A – produkcja zwierzęca

OBSZAR B – ekologia

OBSZAR C  - przygotowanie do sprzedaży

OBSZAR D – maszyny do zbioru

W zależności od przynależności do danego obszaru oraz zakresu inwestycji uzależniony będzie poziom intensywności oraz maksymalna kwota pomocy. Skierowane będą do gospodarstw o wielkości ekonomicznej minimum 25 tys. euro do 250 tys. euro. Roczny przychód ze sprzedaży w wysokości co najmniej 75 tys. zł w przypadku obszarów A, C i D lub 45 tys. w przypadku obszaru B. Inwestycja w tych obszarach spowodować musi wzrost wartości dodanej brutto.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

OBSZAR A – biogazownie rolnicze lub instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii. Maksymalna pomoc 1,5 mln zł przy intensywności 65% kosztów kwalifikowalnych;

OBSZAR B – systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej – maksymalna pomoc 200000 zł  przy intensywności 65% kosztów kwalifikowalnych  

Inwestycje w gospodarstwach rolnych przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Wspierane będą inwestycje materialne i niematerialne związane z przechowywaniem nawozów naturalnych, pozyskiwaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej poprzez zakup lub budowę zamkniętych zbiorników retencyjnych, stosowaniem nawozów lub środków ochrony, uprawą gleby, instalacje do powtórnego obiegu wody, systemy oczyszczalnia powietrza z budynków inwentarskich, gospodarowaniem TUZ, niskoemisyjnym utrzymaniem zwierząt.

Intensywność pomocy od 65% przy rolniku indywidulanym do 80% przy grupie rolników; maksymalna pomoc 200 tys. zł.

Rozwój małych gospodarstw

Operacje mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, RHD, sprzedaży bezpośredniej i dostaw bezpośrednich.

Preferowane będzie produkcja w systemach jakości, udział w grupach producenckich, gospodarstwa położone na ONW oraz korzystające ze szkoleń. Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach 120 tysięcy w przypadku gospodarstw rozpoczynających działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz prowadzące produkcję ekologiczną lub 100 tysięcy pozostałe. 

Premia dla młodych rolników

Przeznaczona na utworzenie nowego gospodarstwa o wielkości co najmniej średniej w województwie lub o wielkość ekonomicznej co najmniej 15 tys. euro. Po utworzeniu gospodarstwa rolnego beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia  co najmniej 60% udziału przychodów z gospodarstwa w całości swoich przychodów a także osiągnięcia w wyniku realizacji biznes planu wzrostu wielkości ekonomicznej od 10 do 30% w zależności od wyjściowej wielkości ekonomicznej.  Premia wypłacana jest w łącznej kwocie 200 tys. zł w podziale na dwie raty.

 

Szczegółowe informacje są możliwe do uzyskania na naszych szkoleniach oraz bezpośrednio u naszych doradców w siedzibie powiatowej czy też gminnej jak również w siedzibie Oddziału lub Centrali MODR. Zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy.

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2023 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.