Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Wybrane rozwiązania dla krótkich łańcuchów dostaw na Mazowszu

W ostatnich kilku dekadach krótkie łańcuchy dostaw żywności i lokalne rynki artykułów żywnościowych, na których rolnicy sprzedają swoje produkty bezpośrednio konsumentom lub dostarczają przy wykorzystaniu ograniczonej liczby pośredników, rozwinęły się na całym świecie, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Stanowią one uzupełnienie dla konwencjonalnych, często zglobalizowanych, długich łańcuchów żywnościowych, w których drobni rolnicy mają słabą siłę przetargową, a konsumenci nie mogą powiązać nabywanych produktów spożywczych ze znanym im producentem rolnym lub obszarem geograficznym, na którym ta żywność jest wytwarzana.

W ostatnich latach pojawiło się wiele inicjatyw mających na celu rozwijanie lokalnych systemów żywnościowych (LFS) i krótkich łańcuchów dostaw żywności (SFSC) różnych rodzajów, takich jak sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie, targi i sklepy rolników, partnerstwa między producentami a konsumentami, nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Należy nadmienić, iż istnieje ogromna różnorodność inicjatyw KŁDŻ, które przybierają bardzo różne cechy i metody działania, choć inspirowane są tą samą zasadą geograficznego, ekonomicznego i społecznego ponownego powiązania produkcji i konsumpcji.

Podstawową formą sprzedaży bezpośredniej, jest sprzedaż bezpośrednia na targowiskach. Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego targowiska to wyodrębnione tereny lub budowle (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi, względnie sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu, codziennie lub w wyznaczone dni tygodnia. Targowiska sezonowe natomiast, są to place i ulice, gdzie uruchamiane są na okres do 6 miesięcy punkty handlowe, w związku ze wzmożonym ruchem nabywców (np. nadmorski ruch urlopowy) i  działalność ta jest ponawiana w kolejnych sezonach.

W 2020 r. w krajowej ewidencji prowadzonej przez gminne jednostki samorządowe w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 303 targowisk stałych. Na obszarze targowisk stałych na Mazowszu dokonuje się transakcji w ok. 14,4 tys. stałych punktach sprzedaży drobnodetalicznej, wśród których ok. 58,2 tys. działało codziennie. Uzupełnieniem stałej sieci targowiskowej były targowiska sezonowe, których w 2020 r. odnotowano 924. Przeprowadzone analizy, w ramach projektu pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim”, wykazały, że największa liczba targowisk stałych zlokalizowana jest w m. st. Warszawa (51 targowisk). W przypadku pozostałych powiatów z największą liczbą targowisk stałych skala tego zjawiska była zdecydowanie mniejsza, tj. m. Radom (14 targowisk), m. Siedlce (12 targowisk), powiat garwoliński i płoński (odpowiednio po 11 targowisk) oraz powiat grójecki i wołomiński (po 10 targowisk).

Rycina 1. Lokalizacja targowisk stałych na terenie województwa mazowieckiego (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL (GUS)).

W przypadku targowisk sezonowych ich największa liczba również zlokalizowana jest w m. st. Warszawa (789 targowiska). Na drugim miejscu pod względem liczby stanowisk sezonowych  uplasował się powiat szydłowiecki (54 targowiska). Wśród powiatów z największą liczbą targowisk sezonowych należy wskazać również powiat grodziski (36 targowisk) oraz powiat siedlecki (18 targowisk).

Rycina 2. Lokalizacja targowisk sezonowych– na terenie województwa mazowieckiego (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL (GUS)).

Autorzy opracowania:

prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

dr hab. n. o zdr. Wioleta Sobczak

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.