Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Online o gospodarce wodnej

W ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020–2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich MODR Warszawa, zorganizował konferencję online pt. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu”. Konferencja odbyła się w dniach 28 i 29 stycznia. Zgromadziła 363 uczestników, w tym 94 rolników/mieszkańców obszarów wiejskich, 202 doradców, 67 przedstawicieli instytucji decydujących o kształtowaniu zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Celem konferencji było zintegrowanie lokalnych społeczności związanych z sektorem rolniczym do podejmowania wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej, upowszechnianie praktyk rolniczych zwiększających retencje glebową oraz przedstawienie wizji funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Pierwszy dzień konferencji (28.01.2021 r.) otworzyli: Anna Gembicka- sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sławomir Piotrowski - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Uczestnicy wysłuchali wykładów przeprowadzonych przez specjalistów z instytutów badawczych i uczelni wyższych.

Dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - podkreślił, że większość prowadzonych prac utrzymaniowych w dolinach rzecznych, nie pozwala osiągnąć celów „zintegrowanej gospodarki wodnej” na terenach rolniczych. Zwrócił uwagę, że budowa sztucznych zbiorników retencyjnych pogłębia ryzyko wystąpienia suszy. Duża powierzchnia otwartego lustra wody szybko się nagrzewa i bardzo intensywnie paruje, przez co zgromadzona w zbiorniku ilość wody nie jest w stanie efektywnie zasilać rzeki w okresach niedoboru opadów atmosferycznych.

Wg prof. Grygoruka, w celu efektywnego gromadzenia wody w krajobrazie, należy przeprowadzić renaturyzację rzek oraz wprowadzić dopłatę „retencyjną” dla rolników prowadzących gospodarstwa na obszarach zalewowych rzek.

Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego - omówiła wpływ zmian klimatycznych na ilość i jakość zasobów wodnych w ujęciu globalny, zwracając uwagę na pilną potrzebę wypracowania skutecznych metod retencjonowania wody.

Dr hab. Elżbieta Radzka, prof. uczelni z Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - zdefiniowała pojęcie suszy, przeanalizowała zmiany temperatury powietrza i opadów w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Wykład dotyczący praktyk rolniczych zwiększających retencję glebową, wygłosił dr Robert Borek z Instytutu Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach.

Drugiego dnia konferencji prof. Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - przedstawił słuchaczom zalety nawadniania roślin uprawnych. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazał, że zastosowanie nawadniania może znacząco zwiększyć plon w uprawie drzew i krzewów owocowych, warzyw kapustnych, zbóż i roślin ozdobnych. W drugiej części wykładu omówił zasady stosowania precyzyjnego nawadniania.

Dominika Bar-Maciejczyk z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Krakowie - zapoznała słuchaczy z podstawowymi zasadami korzystania z wód wynikającymi z ustawy Prawo Wodne. W szczególności zwróciła uwagę na procedury administracyjne, jakie należy przejść w celu uzyskania zgód wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Dr hab. inż. Rafał Wawer z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego - omówił aktualne problemy gospodarowania wodą w polskim rolnictwie w dobie zmian klimatycznych oraz wskazał propozycje adaptacji do tych zmian, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki.

Konferencja zakończyła się dyskusją, w którą oprócz wykładowców włączył się Piotr Ładno - zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim. Dyskusja skoncentrowała się wokół planów przyszłej działalności, roli i struktury organizacyjnej powiatowych Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Organizatorzy dziękują Gościom oraz słuchaczom konferencji i zapraszają do korzystania z naszych kolejnych szkoleń.

Kamil Kryński

MODR Oddział Siedlce

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.