Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Rolnictwo ekologiczne

 • wg Komisji Kodeksu Żywnościowego Światowej Organizacji ds. Rolnictwa i Żywności (FAO) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to całościowy system gospodarowania, wspierający różnorodność biologiczną, cykle ekologiczne oraz biologiczną aktywność gleby.
 • Wg IFOAM (Międzynarodowej Federacji Rolnictwa ekologicznego) rolnictwo ekologiczne to zbiór różnych szczegółowych koncepcji gospodarowania, zgodnych z wymaganiami gleby, roślin i zwierząt. Jego nadrzędnym celem jest produkcja żywności wysokiej jakości, przy zachowaniu równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym.

Podstawowe akty prawne w rolnictwie ekologicznym

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975)

Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. WE L. 189, 28.06.2007)

Rozporządzenie Komisji nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (DZ. Urz. WE L 250, 2.09.2008)

Ogólne zasady rolnictwa ekologicznego

 1. Biologiczną aktywność oraz żyzność gleby utrzymuje się i podwyższa przez poprawne stosowanie płodozmianu
 2. Należy dobierać gatunki i odmiany roślin oraz gatunki i rasy zwierząt odpornych na choroby.
 3. Materiał siewny i rozmnożeniowy powinien pochodzić z gospodarstw ekologicznych. Wolno użyć konwencjonalnego materiału, pod warunkiem uzyskania zgody Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wniosek o zastosowanie konwencjonalnego materiału należy złożyć przed siewem czy sadzeniem roślin
 4. Podstawą nawożenia pól są nawozy organiczne wytworzone w gospodarstwie.
 5. Stosowanie środków ochrony roślin pochodzenia chemicznego jest zakazane.
 6. Użycie roślin, zwierząt, mikroorganizmów lub ich części uzyskanych drogą inżynierii genetycznej jest zabronione.
 7. Chów zwierząt oparty jest głównie na paszach wytworzonych we własnym gospodarstwie

Certyfikacja

Przystąpienie do systemu rolnictwa ekologicznego jest dobrowolne, jednak podjęcie decyzji o przystąpieniu jest jednocześnie zobowiązaniem do bezwarunkowego przestrzegania rygorów produkcji ekologicznej, poddawania gospodarstwa kontroli, a także podporządkowania się sankcjom przewidzianym w przepisach prawa w razie naruszenia wymogów.

Zgodnie z zapisami ustawy, organami i jednostkami właściwymi w sprawach kontroli i certyfikacji są:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ upoważniający prywatne jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym,
 • upoważnione jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne.

Okres przestawiania gospodarstwa na metody ekologiczne trwa 2 lata, od momentu złożenia formularza „Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym” tylko do wybranej jednostki certyfikującej. W przypadku upraw wieloletnich (sady, plantacje jagodowe, winnice, chmielniki) – okres ten trwa 3 lata. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r., producenci ekologiczni nie przekazują już zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego lub jego korekty Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (JHARS). Istnieje możliwość uznania wstecznie części okresu przestawiania składając wniosek wraz z opinią jednostki certyfikującej do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Aktualny formularz „Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym” można pobrać ze strony internetowej IJHARS  www.ijhar-s.gov.pl .

Zgłoszenia można dokonywać przez cały rok.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.