Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Ochrona sadów towarowych przy ograniczaniu dostępnych środków ochrony roślin

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin jest od lat podstawową metodą zwalczania agrofagów w produkcji sadowniczej. Uzyskanie dobrych efektów ochrony chemicznej staje się jednak ostatnio coraz trudniejsze. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka:
 • zła strategia stosowania środków ochrony roślin,
 • sprzyjające warunki atmosferyczne dla rozwoju agrofagów w ostatnich latach,
 • pojawiająca się odporność agrofagów na grupy środków ochrony roślin,
 • zawężający się z różnych przyczyn asortyment środków ochrony roślin.
Czynnikiem regulującym asortyment środków ochrony roślin dostępnych na rynku są przepisy prawne regulujące zasady i kryteria dopuszczenia ich do obrotu i stosowania. Jednym z najważniejszych aktów prawnych pozostaje ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z póź. zm.). Ze strony Unii Europejskiej mamy dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu oraz dyrektywę Rady 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne. Kwestie obrotu i stosowania środków ochrony roślin reguluje ponadto wiele innych aktów prawnych.

Polski rejestr środków ochrony roślin jest efektem trwającego od kilku lat w UE przeglądu substancji aktywnych. W jego wyniku od końca 2008 roku następuje wycofywanie niektórych powszechnie stosowanych oprysków (tab1). Ponadto coraz częściej (ze względów ekonomicznych) działające na naszym rynku firmy chemiczne rejestrują swoje produkty tylko dla tych gatunków, które wielkością chronienia uprawy gwarantują zwrot kosztów poniesionych na ponowne badanie i rejestrację preparatu.

Tabela 1. Substancje aktywne zabronione do użycia w krajach UE, jako środki ochrony roślin

Grupa chemiczna

Substancja aktywna

Nazwa handlowa środka ochrony roślin

fosforoorganiczny

diazynon

Basudin 600 EW, Diazinon 10 GR, Diazol 500 EW, Grot 250 EC

dichlorfos

Winylofos 550 EC

fenitrotion

Owadofos 540 EC, Owadox 1000 EC,
Sumithion Super 1000 EC

karbaminian

karbosulfan

Marshal 250 CS

tiodikarb

Larvin 375 S.C.

Pomimo postępu w wykorzystywaniu nie chemicznych metod ochrony roślin, metody chemiczne są - i jeszcze przez wiele lat będą - jednym z podstawowych sposobów zwalczania agrofagów. Występujące coraz częściej zjawisko odporności, jak i znacząca redukcja palety chemicznych środków ochrony, będą skutkowały jednak kłopotami w zwalczaniu niektórych agrofagów. Dlatego tak bardzo ważna staje się racjonalna ochrona roślin. Możliwa jest ona jednak tylko dzięki odpowiedniej wiedzy o biologii i szkodliwości agrofagów, właściwościach poszczególnych oprysków,  zasadach ich stosowania, znajomości własnego sadu i dostępności do bieżących informacji na temat warunków atmosferycznych. Należy podkreślić, że podstawą racjonalnej ochrony jest ustalenie zagrożeń występujących w sadzie, czyli ustalenie składu gatunkowego agrofagów. Przy doborze oprysku należy uwzględnić skuteczność jego działania w odniesieniu do poszczególnych stadiów rozwojowych agrofagów. Bardzo ważne jest też, które stadia rozwojowe są dominujące na drzewach w momencie podejmowania decyzji o zwalczaniu. Istotny jest także mechanizm działania środka i uwzględnienie go przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu zabiegu.

Często popełnianym błędem jest nieprzestrzeganie wymogów co do fizycznych warunków stosowania oprysków. Odnosi się to głównie do temperatury i wilgotności powietrza, a w niektórych przypadkach także do temperatury wody. Reasumując im większą wiedzę będzie miał sadownik o właściwościach środków ochrony roślin, i o czynnikach warunkujących ich skuteczne działanie, tym racjonalniej i efektywniej będzie umiał je wykorzystać.

Tomasz Pająk

MODR PZD Grójec

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.