MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Pomoc dla poszkodowanych przez suszę

W pierwszym półroczu bieżącego roku tysiące gospodarstw rolnych poniosło straty spowodowane przez suszę.

 

Poszkodowani potrzebują znacznych środków finansowych, aby wznowić produkcję i poprawić sytuację finansową swoich gospodarstw. Ponadto, tak poważna susza może w znaczący sposób pogorszyć zdolność producentów rolnych do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów, w tym również kredytów, w których spłacie pomaga ARiMR.

Mając powyższe na uwadze przedstawiam informacje o możliwościach uzyskania pomocy, w ramach kredytów preferencyjnych, udzielanej przez ARiMR dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy z uprzejmą prośbą o ich przekazanie zainteresowanym rolnikom.

Kredyty „klęskowe” obrotowe z dopłatami do oprocentowania – linia K02

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o kredyt „klęskowy” jest oszacowanie strat spowodowanych przez dane zdarzenie losowe – w tym przypadku przez suszę. Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód.

Udzielenie kredytu „klęskowego” uzależnione jest od wysokości strat poniesionych przez gospodarstwo rolne. Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, zwiększonej o koszty poniesione i zmniejszonej o koszty nieponiesione oraz wynosić więcej niż 5 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.
Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Kredyt „klęskowy” obrotowy może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody i przeznaczony może być na zakup wszelkich środków obrotowych do produkcji rolnej, np. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, pasz treściwych i objętościowych oraz koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. Należy podkreślić, że kredyt ten nie musi być wykorzystany na odtworzenie wyłącznie tej produkcji, która została zniszczona. Korzystając z tej linii można sfinansować również bieżące nakłady ponoszone w celu odtworzenia zdolności kreowania odpowiednich dochodów z produkcji rolnej. Wydatkowanie środków z udzielonego kredytu musi zostać rozliczone w co najmniej 50%. 

Oprocentowanie nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M, powiększona 

o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego i jest płacone przez:

1. kredytobiorcę w wysokości:

   • 0,5 oprocentowania, nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód ubezpieczonych było co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich (obecnie od 1,74% do 2,09%), 
   • różnicy pomiędzy oprocentowaniem i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję za kredytobiorców posiadających ubezpieczenie – w przypadku braku ww. ubezpieczenia (obecnie od 2,61% do 3,135%),
  2. Agencję – w pozostałej części.

Podmioty zainteresowane ubieganiem się o kredyt „klęskowy” powinny złożyć w banku współpracującym z Agencją stosowny wniosek o kredyt wraz z protokołem oszacowania strat
i innymi dokumentami wymaganymi przez bank.

Kredyty „klęskowe” udzielane są przez następujące banki:

     - SGB Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze,

     - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze,

     - BGŻ PNB Paribas S.A.,

     - Raiffeisen Bank Polska S.A.,

     - Bank Zachodni WBK S.A.,

     - Bank PEKAO S.A.,

  - Krakowski Bank Spółdzielczy.

Warto podkreślić, że Agencja posiada obecnie środki na finansowanie kredytów „klęskowych”
w wysokości zapewniającej pełną dostępność kredytów dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają wymogi stawiane przez przepisy określające warunki pomocy oraz warunki stawiane przez bank.

Ułatwienia w spłacie kredytów preferencyjnych

Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania zawierają szereg możliwości ułatwiających kredytobiorcom obsługę zaciągniętego kredytu w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, np. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W związku z tym, w uzgodnieniu z bankiem, w okresie objętym umową kredytu możliwe jest m.in.:

     • zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,

     • wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony 

w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i nie zostanie przekroczony maksymalny okres kredytowania właściwy dla danej linii kredytowej,

  • w przypadku kredytów udzielonych do 31.12.2014 r. – wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej jego spłaty wraz odsetkami o dodatkowe trzy lata (w zależności od linii kredytów inwestycyjnych - maksymalnie do 11 lub 18 lat), przy czym kwota dopłat może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia właściwej w danym przypadku łącznej wysokości pomocy.

Ponadto, kredytobiorcy mogą za zgodą banku:

    • czasowo zaprzestać prowadzenia działalności z powodu wystąpienia szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – dopłaty do oprocentowania kredytu są nadal stosowane, pod warunkiem przedłożenia w banku protokołu oszacowania szkód,

    • dokonać zmiany kierunku produkcji określonego w planie inwestycji i umowie kredytu,

  • sprzedać mienie nabyte za kredyt.

Wniosek o zastosowanie ww. ułatwień kredytobiorca powinien złożyć bezpośrednio w banku kredytującym.

Źródło:
Departament Wsparcia Krajowego ARiMR

OPR. WA

 

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.