MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Nowa ustawa Prawo wodne i obszar OSN na terenie całego województwa mazowieckiego

23 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawę Prawo wodne. Zgodnie z art. 574 nowego Prawa wodnego od 24 sierpnia 2017 weszły w życie, niektóre jego przepisy m.in. art. 102-112 – który określa nowe zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Art. 104 ust. 1 ustawy Prawo wodne mówi, że w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się program działań i wdraża się go na obszarze całego państwa.
Zgodnie z art. 104 ust.2 program działań będzie określał środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej obejmujące m.in.:
- ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, zamarzniętych, przykrytych śniegiem, znajdujących się w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia
- wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów i sposobów nawożenia
- określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania
- określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych
- planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin
- określenie listy upraw intensywnych
- określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu średniorocznego
- określenie współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe
- określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych
- określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym
- określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha w plonie głównym.
Zadanie opracowania Programu działań zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, który realizuje to zadanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
Ustawa Prawo wodne wprowadza również opłaty za nieprzestrzeganie wymogów Programu działań. Maksymalne stawki opłaty określone w art.109 ust.5 ustawy, wynoszą:
- 2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami
- 3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami
- 500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami albo za jej brak
- 500 zł za brak planu nawożenia azotem

Wcześniej, zgodnie z wymogami art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, dyrektorzy RZGW dokonali weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Nowe wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych zamieszczone zostały w rozporządzeniach Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dnia 4 kwietnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft. Powyższe rozporządzenie wskazuje, że cały obszar Województwa Mazowieckiego wyznaczony został jako obszar OSN. Dla wyznaczonego obszaru OSN nie opracowano programu działań.

W dniu 15 czerwca 2017 przestały obowiązywać wydane w 2013 roku rozporządzenia Dyrektora RZGW w Warszawie wprowadzające programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych ustanowionych rozporządzeniami Dyrektora RZGW w Warszawie w 2012 roku.

Dla przypomnienia w latach 2012-2016 obszary OSN obejmowały teren 75 gmin województwa mazowieckiego i zostały wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego. W latach 2012-2016 było wyznaczonych 8 obszarów OSN: OSN Bzura, OSN Wkra, OSN Bug od Tocznej do Broku, OSN Prawostronne dopływy Zb. Włocławek, OSN Dopływy Narwi od Orzu do Pełty, OSN Skrwa Lewa, OSN Pniewnik, OSN Krępianka.
Natomiast w latach 2008-2012 oraz 2004-2008 wyznaczono 2 obszary OSN w województwie mazowieckim tj. obszar szczególnie narażonych w gminie Korytnica oraz w zlewni rzeki Sony.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.