MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Certyfikacja gospodarstw w zakresie integrowanej produkcji

Integrowana produkcja roślin jest system jakości żywności wykorzystującym w  uprawie, ochronie i nawożeniu postęp techniczny i biologiczny oraz zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Potwierdzeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest posiadanie certyfikatu wydanego przez upoważniony podmiot na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.

Producent posiadający certyfikat może używać znaku integrowanej produkcji do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat. Każdy producent zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym lub uzupełniającym (odrębnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

 Jak przystąpić do systemu?

 Producent, który chce przystąpić do systemu integrowanej produkcji zgłasza ten fakt corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

   Zgłoszenie powinno  zawierać:

 • Imię, nazwisko oraz adres albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;
 • Numer REGON, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
 • Numer Pesel, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
 • Datę i podpis wnioskodawcy.

   Do zgłoszenia, dołącza się:

 • Informację o gatunkach i odmianach roślin oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy;
 • Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Najważniejsze jest szkolenie

Warunkiem wydania producentowi certyfikatu jest ukończenie przez niego szkolenia z zakresu integrowanej produkcji. Przystępujący do systemu Integrowanej Produkcji ma obowiązek odbyć 16-godzinne szkolenie. Po nim otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 10 rozporządzenia MRIRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia. 

Podmiot certyfikujący prowadzi rejestr producentów roślin, wydaje zaświadczenia o numerze wpisu do rejestru oraz kontroluje producentów stosujących integrowaną produkcję.

 

Jakie to daje korzyści?

 

Korzyści płynące z wdrożenia integrowanej produkcji są następujące:

 • są to korzyści marketingowe wynikające ze sprzedaży żywności o poświadczonej jakości,
 • gwarancja wypełnienia wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin,
 • refundacja części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie,
 • spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich,
 • potwierdzenie wymogów odnośnie bezpieczeństwa żywności w przypadku sprzedaży na rynku krajowym, jak i przy eksporcie roślin i produktów roślinnych, w szczególności na potrzeby eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej (szczegółowe informację w oddziałach PIORiN),
 • wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych przez np. wielkopowierzchniowe sieci handlowe.

Grażyna Michalak

MODR Oddział Bielice

 

 

 

Źródła:

 1. Na podstawie materiałów szkoleniowych
 2. „Technologia uprawy warzyw z uwzględnieniem integrowanej produkcji” z dnia 18.09.2017 r., CDR Radom
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.