MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Jak obsiać pole własnymi nasionami

W ten sposób także konsumenci korzystają z postępu biologicznego, ponieważ mają zagwarantowane bezpieczeństwo i dobrą jakość żywności.  Postęp biologiczny wpływa również na ograniczenie importu  i zwiększenie eksportu surowców oraz produktów żywnościowych. Zużycie nasion kwalifikowanych w naszym kraju jest na bardzo niskim poziomie i wynosi zaledwie ok. 7%, gdy tymczasem w krajach sąsiednich , np. Słowacji  50-60 % , a  w  Czechach 80-90 % (dane z 2005 roku).Przyczyną takiego stanu  jest  między innymi, trudna sytuacja finansowa rolników,  struktura agrarna wsi, jak również to, że rolnik sam może wyprodukować nasiona do siewu i często korzysta z nasion oferowanych „na targach” czy z tzw. „wymiany sąsiedzkiej”.     Należy wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z prawem krajowym jak i unijnym, w obrocie przeznaczonym dla rolników  mogą znajdować się wyłącznie nasiona kwalifikowane.Nie wolno kupować nasion bez urzędowej etykiety, nawet jeśli są zaprawiane, gdyż takie nasiona nie posiadają licencji hodowcy, siew nimi narusza wyłączne prawo hodowcy do odmiany, a ponad to siejący naraża się na skutki karne i odszkodowawcze.

Wyłącznie hodowcy przysługuje prawo do odmiany, obejmujące:

 • przygotowanie do rozmnożenia (np. czyszczenie, zaprawianie),
 • rozmnażanie,
 • przechowywanie,
 • oferowanie do sprzedaży,
 • sprzedaż,
 • import i eksport danej odmiany na cele siewne.
Prawie wszystkie odmiany zbóż i rzepaku są chronione wyłącznym prawem hodowcy od kilkunastu lat. Aby je rozmnażać zarobkowo, czyścić, zaprawiać lub sprzedawać na cele siewne, konieczne jest posiadanie pisemnej licencji od hodowcy - właściciela odmiany.Organem stojącym na straży przestrzegania ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 137. poz.1300), z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2006 r. Nr.126 poz. 877), o ochronie odmian roślin, jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rolnik siejąc własne nasiona odmian chronionych, bez zgody hodowcy, korzysta z dozwolonego prawem przywileju odstępstwa rolniczego”. Należy jednak zaznaczyć, że za każdorazowe korzystanie z tego przywileju, rolnik zobowiązany jest uiścić hodowcy (właścicielowi odmiany) opłatę w wysokości obowiązującej dla odmiany w danym roku. Opłatę należy wpłacić na rzecz hodowcy  w terminie 30 dni od daty siewu nasion, bez wezwania ze strony hodowcy.  „Odstępstwo rolne” dotyczy wyłącznie materiału z własnego siewu i nie obejmuje nasion odmian chronionych, które zebrał inny rolnik, kupionych „na targu” czy też nabytych w ramach tzw. „wymiany sąsiedzkiej”, stąd też siew takich nasion jest niedozwolony. „Odstępstwo rolne” dotyczy tylko odmian populacyjnych. Odmiany mieszańcowe (F1) i syntetyczne wolno siać wyłącznie jako materiał siewny licencjonowany (posiadający etykietę i świadectwo oceny laboratoryjnej ). Opłaty licencyjne tzw. „tantiemy” dotyczą:
 • w przypadku odmiany chronionej w Polsce – rolników, posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni  10 ha i więcej,
 • w przypadku odmiany chronionej w całej Unii Europejskiej - posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni  30 ha i więcej.

Informacji na temat tego czy odmiana jest chroniona wyłącznym prawem, czyją jest własnością, jaka jest wysokość opłaty za skorzystanie siewne z odmiany oraz czy istnieje obowiązek wniesienia opłaty, udziela Agencja Nasienna Sp. z o.o. Leszno  ul. Antoniny 2, tel. 065 529 31 62          Od 1 maja 2007 roku państwo nie wspiera programów hodowlanych – hodowcy muszą sami utrzymać wysokonakładową pracę hodowlaną.Opłaty wnoszone przez rolników korzystających z odmian są podstawowym źródłem finansowania postępu biologicznego. Dzięki nim działa hodowla zachowująca odmiany już istniejące,  jak i hodowla pracująca nad tworzeniem nowych odmian.Od charakterystyki genetycznej odmiany w 50 % uzależniona jest wielkość i jakość uzyskanego zbioru, warto więc inwestować w nasiennictwo – hodowlę odmian, tym bardziej, że obecnie można uzyskać dopłatę do zużytego do siewu materiału siewnego i sadzeniakowego z Agencji Rynku Rolnego.

Bogumiła Smolińska – Oddział Ostrołęka

Opracowano na podstawie materiałów:

 • ”Danko” HR w Choryni
 • Agencji Nasiennej w Lesznie
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.