Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Nalistne zwalczanie chwastów w kukurydzy

Niewątpliwie jest czym zwalczać chwasty kukurydzy po wschodach. Dziewiętnaście substancji aktywnych - zalecanych wyłącznie do zabiegów nalistnych - to niemała liczba, stwarzająca różne możliwości ich zwalczania. Taka baza pozwoliła na wyprodukowanie prawie 100 herbicydów. Wykorzystując je w mieszaninach można zastosować kolejnych 50 kombinacji chwastobójczych. Pozostaje tylko decyzja – kiedy?

Szeroki termin stosowania herbicydów obejmuje fazy kukurydzy 1-9 liści. Najkorzystniej jest eliminować chwasty jak najwcześniej. Jednak w sytuacji, kiedy nie potrafimy ich rozpoznać, możemy poczekać, aż osiągną fazy, w których można będzie je prawidłowo oznaczyć. Pozwoli to na wybór skutecznego wariantu programu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż od fazy 4 liści kukurydza ujemnie reaguje na konkurencję chwastów, w rzeczywistości jest to jedynie baza wyjściowa. Zatem powschodowe odchwaszczanie najlepiej przeprowadzić do fazy 4-5 liści właściwych. Stąd wybrane rozwiązanie herbicydowe powinno zabezpieczać plantację także przed ewentualnym zachwaszczeniem wtórnym.

W zależności od intensywności zachwaszczenia można stosować preparaty jedno-, dwu- lub trzyskładnikowe. Liczbę substancji czynnych można jeszcze zwiększyć stosując mieszaniny zbiornikowe z udziałem herbicydów wieloskładnikowych. Innym rozwiązaniem, zdobywającym sobie popularność, jest stosowanie herbicydów w dawkach dzielonych, obejmujących na ogół dwa zabiegi: doglebowy i nalistny lub dwa razy nalistny.

Aby dobrze wykorzystać potencjał zawarty w zaleceniach odchwaszczania kukurydzy najlepiej zapoznać się z charakterystyką poszczególnych substancji czynnych. W tabeli poniżej przedstawiono program nalistnego zwalczania chwastów w kukurydzy.

Tab. 1 Aktualny program nalistnego zwalczania chwastów w kukurydzy.

Kombinacje Dawka na ha Optymalny termin zabiegu według faz rozwojowych w skali BBCH
kukurydza Chwasty
dwuliścienne prosowate perz
rimsulfuron
Agria Rimsulfuron 25 WG + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Harfur + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Mambo + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Miecz 25 WG + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Pro rimsulfuron + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Ramzes + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Realchemie Rimsulfuron WG + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Rima + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
Rincon 25 SG 60 g 10-17 12-13 12-14 15-17**
Titus 25 WG + Trend 90 EC 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**
petoksamid + sulkotrion
Successor 600 EC + Shado 300 SC 1,5 + 1,0 12-14 00-14 00-14 x
dikamba + tritosulfuron
Mocarz 75 WG 0,2 kg 12-15 12-14 x x
Mocarz 75 WG +  Olbras 88 EC 0,2 kg + 1,0 l 12-15 12-14 x x
Nokaut 75 WG 0,2 kg 12-15 12-14 x x
Nokaut 75 WG + Olbras 88 EC 0,2 kg + 1,0 l 12-15 12-14 x x
jodosulfuron + foramsulfuron
MaisTer 310 WG + Mero 842 EC* 0,1-0,15 kg + 1,3-2,0 l 12-16 11-13 12-16 15-17**
MaisTer 31 OD 1,5 l 12-16 11-13 12-16 15-17
Raper 31 OD 1,5 l 12-16 11-13 12-16 15-17
2,4-D + florasulam
Deresz 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
Dresz 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
Feniks 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
King 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
Kojot 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
Muskato 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
Mustang 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
Tarpan 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x
2,4-D + florasulam + jodosulfuron + foramsulfuron
Deresz 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
Dresz 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
Feniks 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
King 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
Kojot 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
Muskato 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
Mustang 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
Tarpan 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC 0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17**
2,4-D + florasulam + rimsulfuron
Mustang 306 SE + Agria Rimsulfuron 25 WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Mustang 306 SE + Harfur + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Mustang 306 SE + Miecz 25 WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Mustang 306 SE + Pro Rimsulfuron 25 WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Mustang 306 SE + Realchemie Rimsulfuron WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Mustang 306 SE + Rima + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Deresz 306 SE + Titus 25 WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Feniks 306 SE + Titus 25 WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
King 306 SE + Titus 25 WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
Mustang 306 SE + Titus 25 WG + Trend 90 EC 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**
tembotrion
Laudis 44 OD 1,7- 2,25 l 12-16 11-14 x x
Laudis 20 WG + Mero 842 EC 0,375-0,5 + 2 l 14-16 12-14 12-14 x
sulkotrion
Shado 300 SC 1,5 l 12-16 14-16 14-16 x
Sulcogan 300 SC 1,5 l 12-16 14-16 14-16 x
Sulkorn 300 SC 1,5 l 12-16 14-16 14-16 x
sulkotrion + nikosulfuron
Shado 300 SC + Innovate 240 SC 1,0 + 0,2 l/ha 12-16 14-16 14-16 x
Shado 300 SC + Vectis 240 SC 1,0 + 0,2 l/ha 12-16 14-16 14-16 x
Squash 300 SC + Innovate 240 SC 1,0 + 0,2 l/ha 12-16 14-16 14-16 x
dikamba + topramezon
Stellar 210 SL + Olbras 88 EC 1,0-1,5 + 1,0 l 12-16 12-14 12-14 x
mezotrion + terbutyloazyna
Calaris 400 SC 1,0-1,5 l 12-18 00-14 >21 x
nikosulfuron
Accent 75 WG + Trend 90 EC* 60-80 g + 0,1% 12-18 12-14 13-29 14-17**
Agronicosulfuron 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x
Climax Extra 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Daichi 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x
Daichi 4 SC 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**
Daichi Extra 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Fornet 4 SC 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**
Fornet Extra 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Ikanos 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x
Innovate 240 SC (+ Atpolan 80 EC) 0,2-0,25 (+ 1,5) l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Kelvin 040 SC 1,0-1,5 l 12-18 12-14 13-29 15-17**
Kelvin 040 OD 1,0 l 12-18 12-14 13-29 15-17
Kivi 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x
Kivi 4 SC 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**
Kivi Extra 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Narval 040 SC 1,0-1,5 l 12-14 12-14 13-29 15-17**
Nikosh 040 SC 1,25-1,5 l 12-14 12-14 13-29 x
Nikson OD 1,0-1,5 l 12-14 12-14 13-29 15-17**
Nisshin Extra 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Nisshin Niko 4 SC 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**
Novel 240 SC 0,2-0,25 l 12-16 12-14 13-29 15-17**
Pampa 040 SC 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**
Pampa Extra 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Pantani 040 OD 1,0-1,5 l 14-19 12-14 13-29 15-17**
Samaz 1,0-1,5 l 12-14 12-14 13-29 15-17**
Samson 040 SC 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**
Samson Extra 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Shiver 040 OD 1,0-1,5 l 14-19 12-14 13-29 15-17**
Squash 240 SC (+ Atpolan 80 EC) 0,2-0,25 (+ 1,5) l 12-18 12-14 13-29 14-17**
Vectis 240 SC (+ Atpolan 80 EC) 0,2-0,25 (+ 1,5) l 12-16 12-14 13-29 14-17**
Victus 040 OD 1,0 l 12-18 12-14 13-29 15-17
Victus 040 SC 1,0-1,5 l 12-18 12-14 13-29 15-17**
Victus 75 WG + Trend 90 EC* 60-80 g + 0,1% 12-18 12-14 13-29 14-17**
nikosulfuron + mezotrion
Elumis 105 OD 1,0-1,5 l 12-18 12-16 14-17 14-17**
Daichi Extra 6 OD + Callisto 100 EC 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17
Fornet Extra 6 OD + Callisto 100 EC 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17
Kivi Extra 6 OD + Callisto 100 EC 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17
Milagro Extra 6 OD + Callisto 100 EC 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17
nikosulfuron + rimsulfuron
Hector 53,6 WG + Trend 90 EC 70-90 g + 0,1% 12-18 12-14 13-29 14-17**
nikosulfuron + tifensulfuron
Collage 064 OD 0,75-1,0 l 12-18 12-14 13 14-17**
nikosulfuron + mezotrion + rimsulfuron
Arigo 51 WG + Trend 90 EC 0,33 g + 0,1% 12-18 12-14 13-15 13-15
Colombus 51 WG + Trend 90 EC 0,33 g + 0,1% 12-18 12-14 13-15 13-15
dikamba + prosulfuron
Casper 55 WG + Trend 90 EC 0,3  + 0,05-0,1% 12-18 11-14 x x
petoksamid + terbutyloazyna + rimsulfuron
Successor  T 550 SE + Titus 50 WG + Trend 90 EC 2,25 l + 30g + 0,1% 13-14 12-14 11-15 x
rimsulfuron + tifensulfuron metylowy
Agria rimsulfuron 25 WG + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Harfur + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Mambo + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Miecz 25 WG + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Pro Rimsulfuron 25 WG + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Ramzes + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Realchemie Rimsulfuron WG + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Rima + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Titus 25 WG + Harmony 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Agria rimsulfuron 25 WG+ Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Harfur + Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Mambo + Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Miecz 25 WG + Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Pro Rimsulfuron 25 WG + Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Ramzes + Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Realchemie Rimsulfuron WG + Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Rima + Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
Titus 25 WG+ Refine 75 WG + Trend 90 EC 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17
2,4-D
Esteron 600 EC 0,8-1,0 l 13-16 12-16 x x
Dicopur 600 SL 0,8-1,0 l 15-16 11-16 x x
dikamba
Oceal 700 SG 0,4-0,5 kg 13-16 12-14 x x
Vermeil 700 SG 0,4-0,5 kg 13-16 12-14 x x
mezotrion
Agria Mezotrion 100 SC 1,0-1,5 l 14-15 12-16 12-14 x
Callisto 100 SC 1,0-1,5 l 14-15 12-16 12-14 x
Mezotrion 100 SC 1,0-1,5 l 14-15 12-16 12-14 x
foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu
Maister Power 42,5 OD 1,25-1,5 l 14-16 11-14 12-21 14-16
bromoksynil
Emblem 20 WP 1,5-2,0 kg 14-16 12-14 x x
Emblem Pro 385 SC 0,7-1,0 l 14-18 12-16 x x
Bromotril 250 SC 1,0-1,3 l 14-16 12-14 x x
cykloksydym
Focus Ultra 100 EC*** 1,0-1,5 l 14-16 x 12-21 x
Focus Ultra 100 EC + Olbras 88 EC*** 1,0-1,25 + 1,0 l 14-16 x 12-21 x
Focus Ultra 100 EC*** 4,0 l 14-16 x 12-21 14-16
Focus Ultra 100 EC + Olbras 88 EC*** 2,5 + 1,0 l 14-16 x 12-21 14-16
dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron
Hector Max 66,5 WG + Trend 90 EC 330-440 g + 0,1% 14-16 12-14 13-29 14-16
bromoksynil + terbutyloazyna
Cornmax 340 SE 1,6-2,0 l 14-16 12-16 x x
Defender 340 SE 1,6-2,0 l 14-16 12-16 x x
Korn 340 SE 1,6-2,0 l 14-16 12-16 x x
Kukugran 340 SE 1,6-2,0 l 14-16 12-16 x x
Maizgard 340 SE 1,6-2,0 l 14-16 12-16 x x
Zeagran 340 SE 1,6-2,0 l 14-16 12-16 x x
bromoksynil + rimsulfuron
Emblem Pro 385 SC + Titus 25 WG 0,7-1,0 + 30-60 g 14-18 12-16 12-14 15-17**

* można stosować w dawkach dzielonych;

** skuteczność dla perzu tylko w najwyższych dawkach;

*** zabieg tylko w określonych odmianach kukurydzy

Monika Górzyńska

Oddział Poświętne

Źródła:

 1. Program ochrony roślin rolniczych 2016;
 2. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe, Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Przygotował A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.