MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Siedlce - nie mogło być lepiej

Piękna pogoda, ponad 100 tys. zwiedzających, 501 wystawców wyeksponowanych na powierzchni ponad 10 ha. Znakomici goście, w tym posłowie i urzędnicy administracji państwowej oraz samorządowej i całodzienna relacja TVP Warszawa, TV Wschód, kilku stacji radiowych i prasy. Mowa oczywiście o zorganizowanych w Siedlcach dniach 6-7 września br. XXI Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym.

 

Jak co roku wystawa odbyła się na terenach Agencji Rozwoju Miasta, przy ul. Jana Pawła II 6. W ciągu dwóch dni towarzyszyły jej X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz 22. Międzynarodowy Festiwal Pieśni, Tańca i Folkloru cieszące się dużym zainteresowaniem publiczności.

Hasłem tegorocznej wystawy było: Unia Europejska – nowe szanse! Już wkrótce zaczną bowiem obowiązywać zasady nowego PROW na lata 2014-20, a to oznacza nowe pieniądze dla naszego rolnictwa z UE i nowe możliwości jego rozwoju. A skoro tak, to i nasze targi powinny się rozwijać.
W ciągu ubiegłych lat właśnie to obserwowaliśmy, ale w tym roku wydaje się, że trend się ustabilizował. Pesymista powiedziałby, że wystawa osiągnęła już właściwy dla tego rejonu Mazowsza poziom podaży, a wiec liczba i skala ofert nie mogą spotkać się z większym zainteresowaniem. Być może, ale przecież wkrótce Unia Europejska da nam nowe szanse, a wtedy…

 

Kilka liczb

Wystawcy nie skarżyli się jednak ani na brak zainteresowania swoją ofertą, ani na popyt. Wielu z nich – po pierwszym, sobotnim dniu targów – wyjeżdżało, aby uzupełnić sprzedawane towary. Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie powtarzali że powrócą do Siedlec za rok.

Natomiast w tym roku, spośród 501 wystawiających się firm, ekspozycję maszyn i urządzeń rolniczych przygotowało 45 z nich, środki do produkcji 32 kolejne, a pasze 24 firmy. Zwierzęta zaprezentowało 47 hodowców bydła i 9 hodowców drobnego inwentarza. Prezentowane były także rośliny uprawne, m.in. odmiany poszczególnych gatunków zbóż: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia, kukurydzy oraz ziemniaków, a także owoców i warzyw.

Wystawiło się też 9 grup producenckich i 9 gospodarstw ekologicznych. Oczywiście nie zabrakło przedsiębiorstw zajmujących się produkcją ogrodniczą – taka ofertę przedstawiły aż 52 firmy. Niemal tyle samo, bo 40 następnych, oferowało różnego rodzaju wyroby spożywcze.

Stoiska wystawiło też 68 instytucji reprezentujących bankowość, finanse, edukację i turystykę, przy czym zwiększyła się oferta banków i instytucji finansowych, co może świadczyć o tym, że możliwości kredytowe i inwestycyjne naszych rolników zostały wyraźniej dostrzeżone. Potwierdziła to licznie obecna branża budowlana, której 34 przedstawicieli oferowało rolnikom projekty i budowę domów czy budynków inwentarskich oraz różnego rodzaju i przeznaczenia materiały budowlane. Rolnicy mogli się też zapoznać z ofertami 6 firm sprzedających samochody.

 

Ekologicznie i dla ducha

Miłośnicy sztuki również mieli co podziwiać. Aż 29 wytwórców oferowało publiczności rękodzieło ludowe (malarstwo olejne na płótnie i drewnie, tkaninę artystyczną, haft, wyroby gliniane, z masy solnej, ze sznurka, wełny i papieru oraz biżuterię artystyczną). Na targach można też było zakupić produkty tradycyjne i regionalne wytwarzane w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych.

Tradycyjne już w czasie trwania wystawy odbywał się Kiermasz Żywności Ekologicznej z terenu działania Oddziału Siedlce. Można było tam nabyć pieczywo ekologiczne, m.in. chleb orkiszowy znany ze swoich walorów zdrowotnych (obniża poziom cholesterolu), przetwory mleczne (masła sery, jogurty), wędliny ekologiczne i przetwory owocowo-warzywne.

Poza tym w sobotę odbył się Piknik Zbożowy zrealizowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych przez KRIR, natomiast w niedzielę II Mazowiecka Wystawa Klaczy i Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych.

 

Bardzo smaczna tradycja

W specjalnie przygotowanym namiocie (5x10m) zaprezentowano produkty tradycyjne Wschodniego Mazowsza. Odbyła się w nim degustacja dwudziestu potraw tradycyjnychwykonanych przez uczestników konkursów kulinarnych organizowanych na terenie działania Oddziału Siedlce oraz produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Zwiedzający wystawę mogli zobaczyć i poznać smak: szlachciców, sójek mazowieckich, kiełbasy jałowcowej nadbużańskiej suchej, czosnku latowickiego marynowanego, sera podpuszczkowego dojrzewającego, mazowieckich ciastek ze skwarek, smalcówek, kornickiech jaj faszerowanych, sera ziemnego, kiełbasy z wątrobą, miodu wielokwiatowego łąkowego z Kornicy, lipówki, naleśników starokornickich, golonki faszerowanej grzybami leśnymi z Rudki, miodu nadbużańskiego, pomasty, karpia wędzonego z dworskich stawów, szynki z tynki, pyzów ziemniaczanych „Biedaków”, kiełbasy wędzonej podsuszanej folwarcznej. W degustacji uczestniczyło ponad tysiąc osób.

Poza tym w namiocie prezentowane były produkty sporządzone przez laureatów konkursu „Najlepsze produkty tradycyjne wschodniego Mazowsza”, były to m.in. bendzwały szlacheckie, korowaj weselny, gruszki w syropie z „Retro Spiżarni”, pasztetowa siedlecka, piwo kozicowe, miastkowskie jakubaszki, syrop z kwiatów bzu czarnego, łyskowioki, palcówka dworska,bułki drożdżowe z dynią, miastkowskie kapuśniaczki.

Degustację i koszty wynajęcia namiotu pokryto ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2007-2013.

Dodajmy, że specjalnie na targi wydrukowano okolicznościową Gazetę Targową w nakładzie 3 000 egzemplarzy. Można w niej znaleźć wszystkich uczestników naszej imprezy.

***

 

Andrzej Dmowski

MODR Oddział Siedlce 

 

INFORMACJE

Głównym organizatorem imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce. Partnerzy to: Miasto Siedlce, Powiat Siedlecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce i Starosta Siedlecki.

Współpracę z nami podjęli: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Mazowiecka Izba Rolnicza, Publicity, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, Gazeta Ogłoszeniowa, Tygodnik „Echo Katolickie”, PZHiPTCh „POLSUS".

Eko-patronat nad wystawą objął Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: TVP Warszawa, Tygodnik Siedlecki, TV Wschód, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny-podlasie24,Hodowla i Chów Bydła.

Konkursy – podsumowania odbyły się w sobotę na scenie głównej:

 „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza”

 Cele konkursu to:

·         promocja najlepszych tradycyjnych produktów żywnościowych z terenu Wschodniego Mazowsza;

·         popularyzacja i poszerzenie Listy Produktów Tradycyjnych;

·         pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego Mazowsza;

·         aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej.

Komisja konkursowa oceniła wnioski i produkty według ustalonych kryteriów, tj.:

·         związku produktu z tematem konkursu (tradycyjne metody wytwarzania i surowce, specyficzny charakter, związek z regionem),

·       dowodów określających powtarzalność produkcji (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy),

·       poprawności przygotowania wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych,

·       walorów organoleptycznych produktu (smak, zapach, konsystencja, wygląd),

·       estetyki i sposobu zaprezentowania produktu.

Po dokonaniu oceny 22 złożonych wniosków i produktów komisja postanowiła przyznać miejsca w następujący sposób:

I miejsce -Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Klimontowianki” (powiat siedlecki)za bendzwały szlacheckie;

II miejsce-Anna Szpura (powiat łosicki) za korowaja weselnego;

III miejsce –Retro M.A. Zaranek (powiat sokołowski) za gruszki w syropie z „RetroSpiżarni”.

 Wyróżnienia:

Ø  Małgorzata Paprocka (powiat siedlecki) za pasztetową siedlecką

Ø  Cecylia Kur (powiat sokołowski)za piwo kozicowe

Ø  Małgorzata Możdżonek(powiat garwoliński) za Miastkowskie Jakubaszki

Ø  Barbara Świątek (powiat miński) za syrop z kwiatów bzu czarnego

Ø  Ewa Wołosewicz ( powiat siedlecki)za konfiturę borówkową z gruszką

Ø  Stowarzyszenie „Kreda” (powiat łosicki) za pasztet z mięsa wieprzowego

Ø  KGW Wróblanki (powiat garwoliński) za łyskowioki

Ø  Katarzyna Chromiec (powiat łosicki)za kartoflańca

Ø  Martyna Częścik(powiat węgrowski) za palcówkę dworską

Ø  Edyta Skolimowska (powiat łosicki)za bułki drożdżowe z dynią

Ø  Barbara Mika (powiat garwoliński) za miastkowskie kapuśniaczki

Ø  KGW w Starej Kornicy za zupę szczawiową z jajkiem

 

„Najciekawszy tradycyjny ogród wiejski”

 

Cele konkursu: kultywowanie tradycji, zachowanie wiejskiego charakteru ogrodów, popularyzowanie przykładów estetycznego zagospodarowania zagród, podniesienie atrakcyjności terenów wiejskich, aktywizacja społeczności wiejskiej.

W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele zagród o charakterze rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym z powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego. W zagrodzie powinny być prowadzone podstawowe działania służące ochronie środowiska (zagospodarowanie odpadów, ścieków).

Komisja po ocenie 24 prac z 8 klubów biorących udział w konkursie postanowiła przyznać miejsca w następujący sposób:

I miejsce- Weronika Nielipińska z Klubu 4-H z Drażniewa gm. Korczew

II miejsce - Aneta Kwiatkowska z Klubu 4-H „Aster” z Korytnicy

III miejsce - Paweł Ciecieraz Klubu 4-H z Drażniewa gm. Korczew

Wyróżnienia:

Kinga Poniatowska z Klubu 4-H „Aksamitka” z Górek Grubaków gm. Korytnica

Wiktoria Harasimowicz z Klubu 4-H „Niezapominajka” z Koszelówki gm. St. Kornica

Weronika Parys z Klubu 4-H „Rumianki” z Liwa

Julia Książek z Klubu 4-H „Żuczki” z Izdebna gm. Łaskarzew

„Pomysłowy upominek z surowców wtórnych”

Cele konkursu: upowszechnianie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska, ograniczenia produkcjiodpadów i ichselekcji;kształtowanie postaw pro-ekologicznych już od najmłodszych lat;rozbudzanie aktywności twórczej u dzieci i młodzieży

W konkursie mogli wziąć udział członkowie klubów edukacyjnych 4-H z terenu 6 powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego.

Z każdego klubu biorącego udział w konkursie mogły wpłynąć maksymalnie 3- 4 prace plastyczne, wykonane indywidualnie przez poszczególnych członków klubu. Technika prac dowolna.

Komisja, po ocenie 24 prac z 8 klubów biorących udział w konkursie, postanowiła przyznać miejsca w następujący sposób:

I miejsce - Weronika Nielipińska z Klubu 4-H z Drażniewa gm. Korczew

II miejsce - Aneta Kwiatkowska z Klubu 4-H „Aster” z Korytnicy

III miejsce - Paweł Ciecieraz Klubu 4-H z Drażniewa gm. Korczew

Wyróżnienia:

Kinga Poniatowska z Klubu 4-H „Aksamitka” z Górek Grubaków gm. Korytnica;

Wiktoria Harasimowicz z Klubu 4-H „Niezapominajka” z Koszelówki gm. St. Kornica;

Weronika Parys z Klubu 4-H „Rumianki” z Liwa;

Julia Książek z Klubu 4-H „Żuczki” z Izdebna gm. Łaskarzew.

Konkurs „Firma z klasą XXI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym”

– podsumowanie odbyło się w niedzielę na scenie głównej:

Celem konkursu był wybór firmy – wystawcy XXI MDzDR, przedstawiającej najbardziej oryginalne o atrakcyjne rozwiązania w prezentacji własnej oferty ekspozycyjnej.

Statuetkę ufundowaną przez Dyrektora MODR oraz dyplom przyznano zwycięzcy: P.P.H.U.VOLANT S.C., Nowe Opole, Piękna 55, 08-103 Siedlce.

Wyróżnienie w konkursie, statuetkę ufundowaną przez Dyrektora MODR oraz dyplom przyznano Firmie Handlowo-Usługowej PIOMAR AGRO-TECH, ul. Worowska 3 B, 05-600 Grójec.

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.