MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Wiele dzieje się w Gminie Pionki

Niemal trzy lata temu pomiędzy Bankiem Światowym, a polskim rządem podpisana została umowa w sprawie pożyczki na finansowanie Programu Poakcesyjnego Wspierania Obszarów Wiejskich (dokładnie 7 kwietnia 2006r.). Program ten ma trwać tylko do końca 2009 r. więc władze gminy robią wszystko, aby z niego skorzystać.

Samorządy wciąż uczą się, jak skutecznie i trwale rozwiązywać problemy społeczne, jak efektywnie planować rozwój instytucyjny i jak integrować społeczność. Muszą nauczyć się też, jak skutecznie pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

Program Poakcesyjnego Wspierania Obszarów Wiejskich (PPOW) składa się z trzech części:

 • Programu Integracji Społecznej,
 • Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej i reformy KRUS.
Dodajmy, że zakwalifikowano się do niego tylko 500 spośród 2500 polskich gmin. Wybrano te, które są w najgorszej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników, m.in.: niski dochód na mieszkańca, peryferyjność położenia, liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, strukturę demograficzną, niekorzystną strukturę gospodarczą i małą aktywność społeczną mieszkańców. Wielkość finansowania projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu zależy więc od skali problemów i liczby osób wymagających pomocy. Zanim jednak jakakolwiek gmina otrzymała pieniądze, musiała opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych, czyli zaplanować konkretny projekt usług, na który miała otrzymać dofinansowanie. Tutaj należy wyraźnie zaznaczyć, że celem programu nie jest wsparcie pomocy społecznej. Chodzi w nim o integrację, a nie o działanie ograniczające się do pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. Finansowanie obejmuje wyłącznie projekty skierowane do tylko trzech grup beneficjentów: osób starszych, dzieci oraz rodzin. W programie bierze udział 112 gmin z województwa mazowieckiego, w tym 5 z powiatu radomskiego. W gminie Pionki jest on realizowany od czerwca 2008 do końca roku 2009. Na pomoc w realizacji zadań PPWOW przeznaczono kwotę ponad 468.160 zł.

Gmina zrealizowała już następujące zadania:

 • festyn rodzinny w miejscowości Jedlnia „Przeciw Niepamięci”, w ramach którego odbyły się konkursy, loteria fantowa, rozgrywki sportowe oraz degustacja dań wiejskich („Powrót do kuchni naszych babek”), a także „Targi Miodu” połączone z degustacją wyrobów pszczelarskich
 • festyn z okazji 80-lecia OSP w miejscowości Sucha, w ramach którego odbyły się konkursy sprawnościowe, występy artystyczne i degustacja regionalnych dań

Nadal realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Utworzone zostały Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowościach Augustów i Jedlnia. Głównym celem ich działalności będzie uaktywnienie kobiet poprzez organizację gimnastyki korekcyjnej, organizację wycieczek kulturalno-krajoznawczych, kultywowanie lokalnego folkloru ludowego poprzez organizację biesiad ludowych oraz upowszechnienie ich dostępu do czasopism i literatury poprzez organizację czytelni.

 • Rozpoczął działalność Amatorski Teatru Młodzieżowy w miejscowości Suskowola, w ramach którego odbywać się będą zajęcia teatralne, wyjazdowe warsztaty teatralne i wystawiane sztuki dla mieszkańców gminy.
 • Utworzona została Świetlica Środowiskowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej, w ramach której dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, taneczno-teatralnych a w przyszłości organizowane będą wyjazdy edukacyjno-poznawcze.
 • Odbywają się Warsztaty Dziennikarskie dla młodzieży w miejscowości Jedlnia, zapoznające uczestników z pracą dziennikarską, redagowaniem gazety, z historią i bieżącymi działaniami gminy.
 • W miejscowości Sucha zostanie utworzona kawiarenka internetowa, w której pod nadzorem instruktora mieszkańcy będą mogli uczyć się zasad korzystania z Internetu.
 • Utworzona została Orkiestra Dęta dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jedlnia.
 • Odbywa się Kurs Tańca dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Z tańcem przez Jedlnię” w celu zainteresowania młodego pokolenia muzyką, tańcem towarzyskim i folklorystycznym.

Koordynatorem PPWOW - program integracji społecznej jest Grażyna Rojek - Lider Gminnego Centrum Informacji w Pionkach.

Waldemar Witek

MODR Oddział Radom
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.