MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie Mazowieckie w 2021 roku.

Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województw tworzone są w oparciu o art. 27 Ustawy o nasiennictwie z dn. 9 listopada 2012r. (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 568 z późn. zm.). Decyzja dotycząca utworzenia prezentowanej poniżej Listy została podjęta przez dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, po zasięgnięciu opinii członków Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dniu 25.01.2021 r., w  oparciu o wyniki doświadczeń prowadzonych w systemie PDO w województwie mazowieckim, a dla roślin bobowatych grubonasiennych, ziemniaka i kukurydzy również o wyniki z województw sąsiednich. System Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego opiera się na współpracy jednostek zainteresowanych rozwojem rolnictwa naszego regionu. Opisy przedstawionych odmian pochodzą z Listy Opisowej Odmian Roślin Rolniczych tworzonej przez COBORU. Odmiany zamieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w regionie co ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych gospodarstw rolnych.

Przewodnicząca Mazowieckiego Zespołu PDO
Emilia Sekulska 


Dokumenty do pobrania:
LOZ 2021


 

PSZENICA OZIMA

 

 1. Linus
 2. Artist
 3. Belissa
 4. Hondia
 5. RGT Kilimanjaro
 6. Owacja
 7. RGT Bilanz
 8. Comandor
 9. Euforia
 10. Venecja R

 

LINUS - wpisana na LOZ w 2014 r.

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność
na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra.

RAGT Semences Polska sp. z o. o.,  ul. Sadowa 10 A, PL-87-148 Łysomice.

 

ARTIST - wpisana na LOZ w 2016 r.

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4o). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - średnia, na septoriozę liści - dość mała. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

DSV Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, PL – 62-100 Wągrowiec.

 

BELISSA - wpisana na LOZ w 2017 r.

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność średnia. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozy liści – średnia, na rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów- dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre. Gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.   

 

HONDIA- wpisana na LOZ w 2017 r.

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość duża,  na rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń  27, PL- 64-000 Kościan.

 

RGT KILIMANJARO - wpisana na LOZ w 2017 r.

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o). Odporność na rdzę brunatną, septoriozy liści, septoriozę  plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RAGT Semences Polska sp. z o.o.,  ul. Sadowa 10 A, PL-87-148 Łysomice.

 

OWACJA - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści
i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew – średnia, na rdzę żółtą – mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość
w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

RGT BILANZ - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna.

 RAGT Semences Polska sp. z o.o.,  ul. Sadowa 10 A, PL-87-148 Łysomice.

 

COMANDOR - wpisana na LOZ w 2020 r.

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew
i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń  27, PL- 64-000 Kościan

 

EUFORIA - wpisana na LOZ w 2020 r.

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5o). Odporność na mączniaka prawdziwego
i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

VENECJA - wpisana na LOZ w 2021 r. ( wstępnie rekomendowana).

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0 o ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – średnia, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność
na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce

 


 

PSZENŻYTO OZIME

 1. Meloman
 2. Rotondo
 3. Kasyno
 4. Panteon
 5. Orinoko
 6. Porto
 7. Belcanto

 

MELOMAN - wpisana na LOZ w 2016 r.

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (6). Odporność na mączniaka prawdziwego – duża do bardzo dużej, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę plew, septoriozę liści i  fuzariozę kłosów – dość duża, na rynchosporiozę, – średnia, na pleśń śniegową dość mała. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni , dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna
w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja
na zakwaszenie gleby średnia. 

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

ROTONDO - wpisana na LOZ w 2017 r.

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną – średnia, na septoriozę liści i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny niskie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny.  Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność
na porastanie w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

DANKO Hodowla Roślin  sp. z o.o., Choryń  27, PL- 64-000 Kościan.

 

KASYNO -  wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów– duża,
na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i rynchosporiozę – dość duża, na, choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew,– średnia. Rośliny niskie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża
do bardzo dużej, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń  27, PL- 64-000 Kościan.

 

PANTEON -  wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na pleśń śniegową, septoriozę plew i rynchosporiozę – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na. wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

ORINOKO -  wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana pastewna. Plenność duża do bardzo dużej. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość duża (6). Odporność na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego– duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny o średniej wysokości i o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
 i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń  27, PL- 64-000 Kościan.

 

PORTO -  wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, choroby podstawy źdźbła – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę żółtą, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość ziarna w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń  27, PL- 64-000 Kościan.

 

BELCANTO - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na rdzę żółtą – duża, na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i  fuzariozę kłosów – średnia, na pleśń śniegową
i septoriozę plew – dość mała. Rośliny średniej wysokości,
o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna  w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej.
Zawartość białka średnia.  Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

DANKO Hodowla Roślin  sp. z o.o., Choryń  27, PL- 64-000 Kościan.

 


 

ŻYTO OZIME

 1. Dańkowskie Granat
 2. Dańkowskie Hadron
 3. KWS Dolaro F1
 4. KWS Florano F1
 5. SU Arvid F1
 6. Dańkowskie Turkus
 7. Inspector
 8. KWS Vinetto F1
 9. KWS Serafino F1

 

DAŃKOWSKIE GRANAT -  wpisana na LOZ w 2018 r.

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność powyżej najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową – dość duża, na pleśń śniegową, septoriozy liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

DAŃKOWSKIE HADRON-  wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność
na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na septoriozy liści – dość mała, na pleśń śniegową – mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. 

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

KWS DOLARO-  wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 

KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL- 57-150 Prusy.

 

KWS FLORANO-  wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL- 57-150 Prusy.

 

SU ARVID-  wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń śniegową – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i septoriozy liści – średnia, na rdzę brunatną i rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała .

Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Staszewska 70, PL-62-100 Wągrowiec.

 

DAŃKOWSKIE TURKUS-  wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska do bardzo niskiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

INSPECTOR-  wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość niskiej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała, zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 

Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Staszewska 70, PL-62-100 Wągrowiec

 

KWS VINETTO-  wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła – dość duża, na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dobra do bardzo dobrej, końcowa temperatura kleikowania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL- 57-150 Prusy.

 

KWS SERAFINO - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową – średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL- 57-150 Prusy.

 


 

JĘCZMIEŃ OZIMY

 

 1. Titus
 2. Jakubus
 3. KWS Astaire
 4. Mirabelle
 5. Zita

 

TITUS -  wpisana na LOZ w 2015 r.

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową,  rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenia gleby przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. 

Saaten Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, PL–60–100 Wągrowiec.

 

JAKUBUS -  wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia na tle gatunku. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Saaten Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, PL–60–100 Wągrowiec

 

KWS ASTAIRE - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (na tle gatunku). Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL- 57-150 Prusy.

 

MIRABELLE- wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Saaten Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, PL–60–100 Wągrowiec

 

ZITA  - wpisana na LOZ w 2021 r. 
Odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. Plenność powyżej innych odmian dwurzędowych pastewnych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia (na tle gatunku). Odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia, zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Saaten Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, PL–60–100 Wągrowiec

 


 

PSZENICA JARA

 

 1. Arabella
 2. Harenda
 3. Goplana
 4. Atrakcja
 5. Merkawa
 6. WPB Troy R

 

ARABELLA - wpisana na LOZ w 2013 r.

Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka i rdzę żółtą – duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści – średnia, na choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziaren – dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym – duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka – duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Plenność – bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Wpisana na LOZ w 2013 r.

Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

HARENDA - wpisana na LOZ w 2016 r.

Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną – duża,
na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła –  dość duża, na mączniaka, septoriozę liści – średnia, Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, PL-30-002 Kraków.

 

GOPLANA - wpisana na LOZ w 2017 r.

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

ATRAKCJA- wpisana na LOZ w 2020 r.

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści,  septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała
do bardzo małej, wyrównanie ziarna słabe do bardzo słabego, gęstość
w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

MERKAWA – wpisana na LOZ w 2021 r.

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści
i septoriozę plew – średnia, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.

 

WPB TROY - wpisana na LOZ w 2021 r. (wstępnie rekomendowana).

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 Saaten Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, PL–60–100 Wągrowiec

 


 

JĘCZMIEŃ JARY

 

 1. Rubaszek
 2. KWS Vermont
 3. Paustian
 4. Bente
 5. Pilote
 6. Rezus
 7. Farmer
 8. Mecenas
 9. MHR Filar

 

RUBASZEK - wpisana na LOZ w 2017 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na  plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża, zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.

 

KWS VERMONT - wpisana na LOZ w 2018 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność
na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną. plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość mała.

KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL- 57-150 Prusy.

 

PAUSTIAN - wpisana na LOZ w 2018 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność
na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość mała.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

BENTE - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej. Plenność dobra do bardzo dobrej Odporność na ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Saaten –Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska70, PL-62-100 Wągrowiec.

 

PILOTE - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnie, zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan’

 

REZUS - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność
na plamistość siatkową – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny średniej wysokości o dość małej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.

 

FARMER - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność
na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

MECENAS - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność
na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia,
na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże, wyrównanie ziarna średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

MHR FILAR - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność
na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, PL-30-002 Kraków.

 


 

OWIES

 

 1. Harnaś
 2. Kozak
 3. Monsun
 4. Lion
 5. Agent
 6. Figaro
 7. Refleks

 

HARNAŚ -  wpisana na LOZ w 2017 r.

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską – duży, bez łuski – dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę wieńcową, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia, na rdzę źdźbłową - dość mała. Rośliny o średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość późny. Udział łuski duży. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym dość słaba, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka dość mała, tłuszczu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, PL-30-002 Kraków.

 

KOZAK- wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i helmintosporiozę - dość duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę wieńcową,– średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności
na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość wczesny. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnie, wyrównanie ziarna dość małe. Zawartość białka średnia, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

MONSUN - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską średni, bez łuski dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego dość mała, na rdzę wieńcową, rdzę źdźbłową, septoriozę i helmintosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka i  tłuszczu dość duża. Tolerancja
na zakwaszenie gleby średnia.

Saaten –Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska70, PL-62-100 Wągrowiec.

LION -  wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na rdzę źdźbłową i rdzę owsa, - dość duża, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia,
na mączniaka prawdziwego – mała do bardzo małej. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski bardzo mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziaren dość duże, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała, tłuszczu mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

 

Saaten –Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska70, PL-62-100 Wągrowiec.

 

AGENT - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju,
z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską średni, bez łuski dość duży. Odporność na rdzę źdźbłową – dość duża,
na rdzę owsa, helmintosporiozę i septoriozę liści  – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania  średni. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Zawartość białka średnia, tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

FIGARO -  wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski średni. Odporność na rdzę źdźbłową – dość duża, na rdzę owsa, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści– średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski duży, masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna dość małe, gęstość w stanie zsypnym duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

REFLEKS -  wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską średni, bez łuski dość duży. Odporność na rdzę źdźbłową
i helmintosporiozę – średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa
 i septoriozę liści – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość w stanie duża. Zawartość białka średnia, tłuszczu bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

 


 

PSZENŻYTO JARE

 1. Mamut
 2. Hugo

 

MAMUT - wpisana na LOZ w 2018 r.

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na septoriozę liści – duża,
na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

HUGO - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana pastewna Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew fuzariozę kłosów – dość duża,
na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę  i septoriozę liści  – średnia, na rdzę brunatną - dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna
w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowla Roślin  Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR,  ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 


 

ZIEMNIAK BARDZO WCZESNY

 

 1. Denar
 2. Riviera
 3. Impresja

 

DENAR - wpisana na LOZ po raz pierwszy w 2007 r.

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym
do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna,
o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy
na wczesny zbiór, ale po zakończeniu wegetacji. Odmiana odporna
na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena odporności
(Y; L) = (7; 7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

Hodowla Ziemniaka Zamarte  sp. z o.o. – Grupa IHAR, Zamarte ul. Parkowa 1 PL- 89-430 Kamień Krajeński.

RIVIERA - wpisana na LOZ w 2017 r.

Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o przeciętnym smaku. Ze względu na duży przyrost plonu przydatna do uprawy na wczesny zbiór po 40 dniach wegetacji. Bulwy duże, o regularnym kształcie, okrągłe, o bardzo płytkich oczkach. Skórka żółta; miąższ jasno żółty. Plenność duża
do bardzo dużej. Duży odział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

Agrico Polska sp. z o.o., ul. Staromiejska 7A,PL

 

IMPRESJA - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do sałatkowo-ogólnoużytkowego, o dość dobrym smaku
po zakończeniu wegetacji. Bulwy duże, o regularnym kształcie, okrągło owalne, o bardzo płytkich oczkach. Skórka żółta; miąższ jasnożółty. Plenność po 40 dniach od pełni wschodów oraz po zakończeniu wegetacji dobra. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y i zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna
na patotyp Ro1 mątwika.

Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR,  Zamarte ul. Parkowa 1, PL- 89-430 Kamień Krajeński

 


 

ZIEMNIAK  WCZESNY

 

 1. Vineta
 2. Gwiazda
 3. Bohun

 

VINETA - wpisana na LOZ w 2007 r.

Odmiana wczesna, jadalna w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do sałatkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena odporności   (Y; L) = (7; 8), podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie, Laski Koszalińskie 3 A, PL-76-039 Biesiekierz.

 

GWIAZDA  - wpisana na LOZ w 2014 r.

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie miąższu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie.  Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirus Y i liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR, Zamarte ul. Parkowa 1, PL- 89-430 Kamień Krajeński.

 

BOHUN - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłe o dość regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Plenność dobra o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporność na wirusa Y mała, liściozwój średnia; na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR,  Zamarte ul. Parkowa 1, PL- 89-430 Kamień Krajeński

 


 

ZIEMNIAK  ŚREDNIOWCZESNY

 

 1. Satina
 2. Tajfun
 3. Mazur
 4. Jurek
 5. Lech

 

SATINA - wpisana na LOZ w 2007 r.

 Odmiana średnowczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka.

Solana Polska sp. z o.o., Zduny 25, PL-99-440 Zduny.

 

TAJFUN - wpisana na LOZ w 2007 r.

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym
do mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, PL-76-024 Świeszyno.

 

MAZUR -
wpisana na LOZ w 2017 r. ( wstępnie rekomendowana).

Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o  przeciętnym smaku. Bulwy bardzo duże, owalne, o regularnym kształcie, średnio płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y, liściozwoju duża; na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna
na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,PL-76-024 Świeszyno.

 

JUREK - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana średniowczesna, jadalna w typie kulinarnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość regularnym  kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża do bardzo dużej, liściozwoju średnia do dużej, na zarazę średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR,  Zamarte ul. Parkowa 1 PL- 89-430 Kamień Krajeński.

 

LECH - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dobrym smaku. Bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie, płytkich oczkach i jasnoczerwonej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dość dobra, stabilna w latach badań, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża, liściozwoju oraz zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR,  Zamarte ul. Parkowa 1 PL- 89-430 Kamień Krajeński.

 


 

BOBIK

 

 1. Capri
 2. Fanfare
 3. Fernando
 4. Apollo

 

CAPRI - wpisana na LOZ w 2019 r. .

Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa , przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia dość krótki. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Podatność na choroby grzybowe: czekoladową plamistość i rdzę bobiku – średnia,
na askochytozę średnia do małej Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka w nasionach dość mała, zawartość włókna surowego średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.

Saaten –Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska70, PL-62-100 Wągrowiec.

 

FANFARE - wpisana na LOZ w 2019 r. .

Odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem dość duża. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego: czekoladową plamistość i askochytozę mała, na rdzę bobiku – średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych.  Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.

Saaten –Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska70, PL-62-100 Wągrowiec.FERNANDO - wpisana na LOZ w 2020 r. .

Odmiana niesamokończąca, niskotaninowa, przeznaczona do uprawy
 na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia dość długi. Równomierność dojrzewania dość dobra. Wysokość roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem dość małe. Podatność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego: czekoladową plamistość, zgorzelową plamistość i rdzę bobiku – średnia do małej.  Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość mała, znikoma zawartość tanin.. Odpowiednia
do uprawy na glebach kompleksów pszennych.  Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.

Hodowla Roślin  Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR,  ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce.

 

APOLLO - wpisana na LOZ w 2020 r. .

Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa , przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na choroby grzybowe: czekoladową plamistość, askochytozę i rdzę bobiku – średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża, zawartość białka w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2.

Saaten –Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska70, PL-62-100 Wągrowiec

 


 

GROCH SIEWNY

 

 1. Astronaute
 2. Batuta
 3. Spot
 4. Tarchalska
 5. Mandaryn

 

ASTRONAUTE - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, białka duży. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego. Okres kwitnienia krótki do bardzo krótkiego. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego - średnia. Nasiona żółte. Masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach mała. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

Saaten –Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska70, PL-62-100 Wągrowiec.

 

BATUTA - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, przeznaczona do uprawy
na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania średni do dość późnego. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dość dobra. Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem.. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Skłonność do pękania strąków i  obsypywania nasion bardzo mała. W bardzo małym stopniu  podatna na choroby. Nasiona żółte. Masa 1000 nasion średnia, zawartość białka nieco mniejsza od średniej. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

SPOT - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana  ogólnoużytkowa wąsolistna o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, białka średni do dużego. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego. Okres kwitnienia średni do krótkiego. Równomierność dojrzewania duża. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia, przed zbiorem mała do średniej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość, mączniaka rzekomego i mączniaka prawdziwego - średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego mała, włókna surowego mała do średniej. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

 IGP Polska sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 43, PL-60-751 Poznań.

 

TARCHALSKA- wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion  i białka ogólnego  duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Wysokość roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Podatność na choroby grzybowe średnia do małej. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i obsypywania nasion bardzo mała. Zawartość białka w nasionach mała. Masa 1000 nasion dość duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m2.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

MANDARYN - wpisana na LOZ w 2020 r. jako wstępnie rekomendowana. Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion i plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia, na mączniaka rzekomego – dość mała. Nasiona żółte, masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.   

 


                                

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

 

 1. Homer
 2. Samba
 3. Tango
 4. Dalbor
 5. Roland
 6. Koral
 7. Agat

 

HOMER - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy
na paszę. Plon nasion średni do dużego, białka średni . Termin kwitnienia i dojrzewania roślin wczesny. Okres kwitnienia dość długi. Rośliny bardzo niskie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia średnia do dużej, przed zbiorem duża. Odporność na fuzaryjne więdnięcie i antraknozę średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion mała. Zawartość w nasionach białka ogólnego bardzo mała, tłuszczu surowego mała, włókna surowego dość duża. Zawartość alkaloidów poniżej średniej dla grupy odmian niskoalkaloidowych. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 120 szt./m2.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.   

 

SAMBA - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na paszę. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin dość późny. Termin dojrzewania średni do dużego. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia poniżej średniej, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość w nasionach białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Zawartość alkaloidów dość duża w porównaniu do innych odmian niskoalkaloidowych. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 100 szt. /m2.

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o., ul. Kasztanowa 5, PL-63-004 Tulce.

 

TANGO - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny wysokie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie w fazie kwitnienia i przed zbiorem nasion. Odporność na choroby duża do bardzo dużej. Dojrzewa dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 100 szt./m2.

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o., ul. Kasztanowa 5, PL-63-004 Tulce.

 

DALBOR - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na paszę. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Wyleganie roślin w fazie początku kwitnienie
nie występuje, w końca kwitnienia bardzo małe. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion dość duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego średnia
do dość małej. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok.100 szt. /m2.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.   

 

ROLAND - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przeznaczona do uprawy na paszę. Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin wczesny do bardzo wczesnego. Termin dojrzewania roślin wczesny. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Dojrzewanie bardzo równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość w nasionach białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 100 szt. /m2.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.   

KORAL - wpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy
na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin dość wczesny do średniego, termin dojrzewania dość wczesny do średniego. Okres kwitnienia średniej długości. Rośliny dość wysokie, w fazie początku kwitnienia
nie wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem bardzo małe. Duża odporność na choroby pochodzenia grzybowego, szczególnie na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo mała, tłuszczu surowego duża, włókna surowego dość duża. Zawartość alkaloidów dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2 .

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.   

 

AGATwpisana na LOZ w 2021 r.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy
na  nasiona paszowe. Plon nasion oraz  plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin średni. Okres kwitnienia dość krótki. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia mała, przed zbiorem średnia.  Odporność na fuzaryjne więdnięcie - dość duża, na  antraknozę - średnia.  Dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywani nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość duża, alkaloidów mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona ok. 100 szt. /m2

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.   

 


 

ŁUBIN ŻÓŁTY

 

 1. Lord
 2. Puma
 3. Diament

LORD - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy
na nasiona przeznaczone na cele paszowe. Plenność średnia
w odniesieniu do nasion, nieco lepsza w plonie białka. Termin zakwitania bardzo wczesny, dojrzewanie wczesne do bardzo wczesnego. Długość fazy kwitnienia średnia. Termin tworzenia pędu głównego średni
do późnego. Rośliny średniej wysokości. Wyleganie w początku fazy kwitnienia nie występuje, w  fazie końca kwitnienia bardzo małe
do małego, a przed zbiorem małe. W warunkach sprzyjających wystąpieniu chorób wykazuje małą podatność na porażenie grzybami
z rodzaju Fusarium. Dojrzewa bardzo równomierne, udział roślin zielonych przed zbiorem bardzo mały. Nasiona jasne z czarną ornamentacją zawierają śladową ilość graminy. Masa 1000 nasion mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej, alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego dobrego.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.

 

PUMA - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa przydatna do uprawy
na paszę. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin dość późny. Okres kwitnienia średni. Rośliny wysokie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem nieco poniżej średniej. Odporność
na fuzaryjne więdnięcie dość duża, na antraknozę średnia. Równomierność dojrzewania przeciętna, udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym dość duży. Nasiona duże. Zawartość białka ogólnego tłuszczu i włókna surowego w nasionach średnia. Optymalna obsada roślin około 90 szt./m2.

 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.

 

DIAMENT - wpisana na LOZ w 2020 r. jako wstępnie rekomendowana.

Odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka duży do bardzo dużego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania roślin średni. Okres kwitnienia przeciętny. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność na antraknozę – średnia. Równomierność dojrzewania przeciętna. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość mała. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./m2.

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, PL-63-004 Tulce

 


 

 SOJA

 

 1. Erica
 2. Abelina
 3. Sirelia CCA
 4. Obelix CCA
 5. Adessa

 

ERICA - wpisana na LOZ w 2019 r.

 Odmiana wczesna. Plon nasion i białka średni. Termin kwitnienia roślin bardzo wczesny, okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny. Rośliny średnie do niskich. Osadzenie najniższych strąków średnie do niskiego. Odporność na wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową plamistość średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego w nasionach średnia. Optymalna obsada roślin około 70 szt./m2.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL-64-000 Kościan.

 

ABELINA - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej średniowczesny. Rośliny wysokie. najniższe strąki osadzone dość wysoko. Wyleganie w końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem dość małe. Odporność na bakteryjną ospowatość powyżej średniej. dojrzewanie równomierne. Skłonność
do pękania strąków dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego średnia, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna surowego mała. Optymalna obsada roślin około 70 -80 szt./ m2.

Saatbau Polska sp. z o.o., ul. Chlebowa4/8, PL-61-003-Poznań.

 

ADESSA - wpisana na LOZ w 2020 r. jako wstępnie rekomendowana

 Odmiana wczesna. Plon nasion i białka średni, jednak większy niż innych odmian o podobnej wczesności. Termin kwitnienia roślin wczesny, okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny do bardzo wczesnego. Rośliny dość niskie. Osadzenie najniższych strąków bardzo niskie. Odporność
na wyleganie przed zbiorem duża. Odporność na bakteryjną ospowatość, na zgorzelową plamistość i na bakteryjną plamistość średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego mała, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna surowego duża do bardzo dużej. Optymalna obsada roślin około 70 szt./m2.

Saatbau Polska sp. z o.o., ul. Żytnia 1,PL-55-300 Środa Śląska.

Odmiany ze Wspólnotowego katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Charakterystyki na podstawie badań

 

SIRELIA - wpisana na LOZ w 2019 r.

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin średni. Rośliny wysokie, najniższe strąki osadzone dość nisko. Wyleganie w końcu kwitnienia dość małe, przed zbiorem średnie. Dojrzewa dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość w nasionach tłuszczu surowego i białka ogólnego wysoka, włókna surowego średnia. Optymalna obsada roślin około 60 - 70 szt./m2

 

OBELIX - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana średniowczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin średni. Rośliny średniej wysokości, Osadzenie najniższych strąków średnie. Wyleganie w końcu kwitnienia  małe, przed zbiorem małe do średniego. Dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków mała. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość w nasionach tłuszczu surowego i białka ogólnego wysoka, włókna surowego mała. Optymalna obsada roślin około 60 - 70 szt./m2

 


 

KUKURYDZA NA ZIARNO

 

 Wczesna:

 1. Agro Fides
 2. KWS Krogulec
 3. KWS Salamandra
 4. SM Pomerania
 5. Farmplus CCA

 

AGRO FIDES - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na głownię łodyg – dość duża, na fuzariozę i głownię kolb – średnia,
na fuzariozę łodyg – dość małe; na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

 KWS Polska sp. z o.o., ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

 

KWS KROGULEC - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby mniejszy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność
na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia, na głownię łodyg i kolb średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

 KWS Polska sp. z o.o., ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

 

KWS SALAMANDRA - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę i ziarno, wczesna, FAO 230. Plon ziarna bardzo duży. Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb bardzo duży, plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu lepsza od średniej, wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność
na głownię kukurydzy na kolbach dość mała, na łodygach ­ średnia. Strawność roślin dobra.

 KWS Polska sp. z o.o., ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

 

SM POMERANIA - wpisana na LOZ w 2020 r. (jako wstępnie rekomendowana)

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 200. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym.

Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głownię łodyg dość duża, na głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin.

 

FARMPLUS CCA - wpisana na LOZ w 2020 r.

Mieszaniec pojedynczy; FAO – Z 220, K 240. Może być uprawiana
na kiszonkę, ziarno i biogaz. Jest odmianą o dużej odporności
na fuzariozę łodyg i liści, a także na fuzariozę kolb. Rośliny wykazują wysoki efekt Stay-Green. Polecana na wszystkie standardowe stanowiska uprawy oraz na stanowiska słabsze Silny start i rozwój początkowy jest dużym atutem na suchych stanowiskach. Zalecana obsada roślin na ziarno na stanowiskach słabszych 8 roślin/m2,
na średnich 8-9 roślin/m2 i na stanowiskach ciężkich 9 roślin/m2.

 


 

Średniowczesna:

 1. Farmezzo
 2. Casandro
 3. Milosz
 4. ES Inventive
 5. Plantus
 6. Farmfire CCA

 

FARMEZZO - wpisana na LOZ w 2020 r

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolb nieco poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na głownię łodyg duża, na głownię kolb dość duża, fuzariozy średnia,  na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście  i łodygi zasychają.

Tomasz Krakowiak Nowa Trzcianna 12, PL-96-115 Nowy Kawęczyn

 

CASANDRO - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do  uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240-250. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność
na głownię łodyg dość duża, na głownię kolb i fuzariozy – średnia;
na omacnicę prosowiankę – średnia. W okresie dojrzewania ziarna liście i łodygi zasychają.

Saatbau Polska sp. z o.o., ul. Żytnia 1, PL-55-300 Środa Śląska,

 

MILOSZ - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i  zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kolb dość duża, na fuzariozy, głownię łodyg i omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają.

Tomasz Krakowiak Nowa Trzcianna 12 PL-96-115 Nowy Kawęczyn

 

ES INVEVTIVE - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy oraz głownie łodyg i kolb dość duża;
na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

Euralis Nasiona sp. z o. o., ul. Wichrowa 1 a, PL-60-449 Poznań.

 

PLANTUS- wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia, na głownię łodyg i kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

 Tomasz Krakowiak Nowa Trzcianna 12, PL-96-115 Nowy Kawęczyn

 

FARMFIRE  CCA-  wpisana na LOZ w 2020 r.   
Mieszaniec pojedynczy FAO 230 . Odmiana może być uprawiana
na kiszonkę, ziarno i biogaz. Przeznaczona na wszystkie standardowe stanowiska również  słabsze. Wysoka stabilność plonowania, bardzo dobra zdrowotność liści, odporność na fuzariozę liści, łodyg i kolb.
 Na słabszych stanowiskach zalecana jest mniejsza obsada roślin, nawet 7/m²,na stanowiskach średnich 8-9 roślin/m2, na ciężkich 9 roślin/m2.

Średniopóźna:

 1. ES Faraday
 2. DKC 3969 CCA

 

ES FARADAY - wpisana na LOZ w 2020 r.

FAO 260. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna
w masie kolby większy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb dość mała, na głownię łodyg – dość duża, na głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

Euralis Nasiona sp. z o. o., ul. Wichrowa 1 a, PL-60-449 Poznań.

 

DKC 3969 CCA - wpisana na LOZ w 2020 r.

Odmiana średniopóźna FAO 270-280, o ziarnie typu dent, przeznaczona do zbioru na ziarno. Bardzo wysoki poziom plonowania, stabilność plonowania w każdych warunkach, dobry wigor wiosenny oraz mocny Stay-Green. Rośliny średniowysokie.

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2023 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.