MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Podpatrujemy najlepszych

Od 26 do 28 czerwca br. 90 mieszkańców obszarów wiejskich - rolników, doradców oraz przedsiębiorców uczestniczyło w wyjeździe studyjnym organizowanym przez MODR Warszawa.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji operacji pn. „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji mazowieckiej wsi” w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Odwiedziliśmy w te wyjątkowo gorące dni:

1/ Kombinat Rolny Kietrz – obecnie Spółkę z.o.o., w której 100% udziałów ma Skarb Państwa. Jej historia sięga 1961 roku, kiedy decyzją Ministra Rolnictwa oraz uchwałą opolskiego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powstał Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kietrzu. Kombinat zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego i charakteryzuje się dobrymi warunkami glebowo-klimatycznymi do prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej.

W skład Kombinatu włączono Stadninę Koni Huculskich w Gładyszowie, zwiększając ogólną powierzchnię do poziomu 9 200 ha. Dziś SKH Gładyszów jest największą stadniną koni rasy huculskiej nie tylko w Polsce, ale na świecie. Konie huculskie odnosiły i odnoszą sukcesy i zdobywają medale i puchary na wystawach i zawodach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Są z powodzeniem wykorzystywane do hipoterapii, jako konie rodzinne oraz znakomite konie użytkowe.

Kombinat prowadzi także hodowlę bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W czterech centrach hodowli: Baborów, Krotoszyn, Pilszcz i Langowo znajduje się łącznie 3700 krów dojnych. Średnia wydajność mleka od krowy za rok wynosi 10 322 l. Kombinat Rolny Kietrz jest jednym z największych producentów mleka w Polsce. Produkuje 39 mln litrów na rok, a sprzedaż mleka stanowi 44% struktury dochodów. W prowadzeniu prac hodowlanych i selekcji wykorzystywana jest genomowa ocena wartości hodowlanej jałówek, pomocna we właściwym wyborze jałówek do zabiegu superowulacji i przenoszenia zarodków. Kombinat dostarcza na rynki zewnętrzne materiał hodowlany w postaci jałówek cielnych oraz byczki hodowlane do stacji unasienniania.

KR Kietrz specjalizuje się w uprawie 4 podstawowych gatunków towarowych: pszenicy ozimej, kukurydzy na ziarno, rzepaku ozimego oraz buraka cukrowego. Kombinat jest największym producentem buraków cukrowych w Unii Europejskiej (1 450 ha, przy średnim plonie 820 q/ha). Znaczną powierzchnię gruntów zajmują rośliny pastewne – kukurydza, lucerna i życica, które zabezpieczają w pełni potrzeby pasz objętościowych dla bydła. Produkcja roślinna stanowi znaczącą gałąź gospodarki Spółki. W produkcji roślinnej, od szeregu lat utrzymywana jest ustabilizowana tendencja, a udział poszczególnych kultur uprawnych w strukturze zasiewów zmienia się w niewielkich granicach, uwarunkowanych przede wszystkim przewidywaną efektywnością poszczególnych produktów. Doskonalone są poszczególne etapy prowadzonej produkcji – uprawa ziemi, dokładność siewu, ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami, precyzyjne nawożenie, jakość i terminowość zbioru, które ograniczają straty, a także przechowywanie i konserwację zebranego produktu.

2/ Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z.o.o., który zajmuje się działalnością badawczą w zakresie nauk zootechnicznych i rolniczych. Prowadzi on działalność edukacyjną w Gospodarstwie Kostkowice obejmującą hodowlę bydła i trzody chlewnej, chów suma afrykańskiego oraz zajmuje się odnawialnymi źródłami energii o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii (głównie biogazownia). Prowadzi centrum edukacji ekologicznej w Jaworzu a także sprzedaż materiału hodowlanego bydła oraz trzody chlewnej żywionych paszą własnej produkcji ze zbóż, kukurydzy i zielonki pochodzących z własnych pól. Zakład oferuje indyki oraz ryby (sum afrykański i karp) posiadające doskonałej jakości mięso, a dzięki własnej przetwórni ryb dysponuje szerokim asortymentem świeżych filetów i ryb wędzonych.

W Kostkowicach jest też chów i hodowlę bydła mlecznego rasy phf, w oparciu o około 250 sztuk bydła, w tym 130 krów oraz trzody chlewnej rasy WBP oraz mieszańców użytkowych - średniorocznie 900 szt. w tym 50-60 loch. Fermę bydła stanowią dwa budynki tzw. „Nowej obory” kurtynowej na 168 stanowisk z halą udojową typu „rybia ość” na 14 stanowisk oraz „Starej obory”, w której znajdują się krowy w okresie okołoporodowym, młodzież i cielęta. Znajomość technologii produkcji, dobór właściwego materiału hodowlanego, system żywienia TMR, opieka weterynaryjna oraz stworzenie optymalnych warunków chowu pozwala na produkcję mleka dobrej jakości. Rocznie produkuje się w Zakładzie ponad 1 mln litrów mleka. Fermę trzody stanowią cztery budynki: Chlewnia loch, Porodówka, Warchlakarnia oraz Tuczarnia. Zwierzęta karmione są paszami własnej produkcji, dzięki czemu materiał hodowlany oraz mięso wieprzowe pochodzące od świń z naszego gospodarstwa cieszy się dużym zainteresowaniem. Produkcja suma prowadzona jest w obiegu recyrkulacyjnym w budynku „Domu Suma”. Suma karmi się wysokiej jakości paszą, a chów prowadzony jest w warunkach bezstresowych, dzięki temu mięso suma jest zdrowe i doskonałej jakości.

W Jaworzu prowadzony jest chów indyków rasy mięsnej BIG6 w budynku zmodernizowanym w ramach projektu BIOSTRATEG. Mięso indyka jest zawiera niską zawartość tłuszczu, a jednocześnie jest bogatym źródłem niacyny, selenu, witamin B6, B12 i cynku. Od 2014 roku funkcjonuje w Jaworzu przetwórnia ryb, dzięki temu w ofercie zakładu znalazły się nowe produkty jak filety, czy ryby wędzone. W roku 2018 w Jaworzu uruchomiono także chów bydła rasy polskiej czerwonej i simental, świń, kur oraz kaczek w celach produkcyjnych i edukacyjnych.

Produkcja ryb stawowych (głównie karpia) prowadzona jest w Roztropicach, na obszarze Natury 2000, na powierzchni 60 ha stawów w cyklu 3-letnim, ekstensywnie. Mięso ryb to cenne źródło łatwo przyswajalnego białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin A i D3, mikroelementów i fosforu, przez co propagujemy zdrową żywność, dobrej jakości.

3/ Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. dostarcza na rynek najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny roślin rolniczych. Dzięki bogatej tradycji w prowadzeniu prac hodowlanych, doświadczonej kadrze hodowców, bazie technicznej oraz ogromnemu zaangażowaniu i pasji, co roku rejestrują nowe odmiany. Aktualnie posiadają zarejestrowanych 91 odmian roślin rolniczych w 24 gatunkach.
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest jedną z największych firm hodowlano-nasiennych. W obecnej strukturze, jako strategiczna Spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa funkcjonuje od 1994 roku. Jednak historia i początek działalności hodowlanej zwłaszcza zbóż i buraka pastewnego, sięga drugiej połowy XIX wieku. 

Nadrzędnym kierunkiem działań jest hodowla i nasiennictwo buraka pastewnego, zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych. Misją jest polepszenie efektywności produkcji roślinnej poprzez ciągłe dostarczanie nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i parametrach jakościowych ziarna.

Małopolska Hodowla Roślin prowadzi działalność hodowlano-nasienną prowadzona na terenie Polski południowej od Dolnego Śląska po województwo lubelskie oraz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Posiada 5 zakładów hodowlanych: Polanowice k. Krakowa (burak pastewny, zboża, trawy pastewne), Nieznanice blisko Częstochowy (trawy gazonowe i motylkowe drobnonasienne), Mikulice k. Przeworska (pszenica ozima), Palikije k. Lublina (trawy pastewne, gorczyca, gryka), Kobierzyce k. Wrocławia (kukurydza, pszenica ozima i jara).

Zakłady posiadają nowoczesne zaplecze umożliwiające wprowadzenie do hodowli zaawansowanych metod warunkujących postęp hodowlany.  Wyposażone są w nowoczesne laboratoria i pracownie specjalistyczne (w tym pracownie technologiczne i in vitro), szklarnie oraz specjalistyczne maszyny do prac polowych i do przerobu nasion.

Celem naszych wizyt studyjnych była Stację Hodowli Roślin i Gospodarstwo Polanowice na której prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, owsa, buraka pastewnego i traw pastewnych. W pszenicy prace hodowlane koncentrują się nad uzyskaniem odmian jakościowych, odpornych na porastanie i choroby, mrozoodpornych, o sztywnej słomie. W hodowli twórczej owsa dąży się do uzyskania odmian: uniwersalnych, o dużym potencjale plonowania na terenie całego kraju, o skróconym okresie wegetacji dla terenów podgórskich, nagonasiennych o krótkiej słomie, odmian o niskiej zawartości łuski. W 2014 roku została zarejestrowana najnowsza odmiana owsa zwyczajnego Harnaś charakteryzująca się bardzo dobrą zdrowotnością oraz potencjałem plonotwórczym (w latach 2012-2013 – plon 102% wzorca). Przewyższa plonowaniem najlepsze odmiany wzorcowe. W jęczmieniu jarym prace koncentrują się nad uzyskaniem odmian paszowych o wysokiej zdrowotności i potencjale plonotwórczym. Zakład dysponuje odpowiednim zapleczem do prowadzenia prac hodowlanych. Wyposażony jest w laboratoria specjalistyczne z pracownią technologiczną, laboratorium kultur tkankowych, szklarnie hodowlane, pozwalające na wprowadzenie i wykorzystanie nowoczesnych, zaawansowanych metod hodowlanych. 

W Polanowicach prowadzona jest również hodowla buraka pastewnego. W gatunku tym, celem prac jest uzyskanie wartościowych odmian wielokiełkowych i genetycznie jednokiełkowych, odpornych na pośpiechy i choroby, przydatnych do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, przystosowanych do nowych technik uprawy i zbioru. Gatunek ten cieszy się wciąż bardzo dużym zainteresowaniem zagranicą i jest przedmiotem eksportu, głównie do krajów Europy Wschodniej i Południowej. W hodowli traw pastewnych prace koncentrują się nad otrzymaniem nowych odmian kostrzewy łąkowej, tymotki łąkowej oraz wiechliny łąkowej o wysokim plonie nasion oraz zielonej i suchej masy, odpornych na choroby i wyleganie, o dużej smakowitości i strawności składników pokarmowych. W 2014 roku do rejestru została wpisana odmiana tymotki łąkowej Owacja charakteryzująca dużą zimotrwałością i tolerancja na suszę, wysokim plonem zielonej masy o dużej wartości energetycznej i smakowitości.

4/ Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego podlegającą Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Stadnina powstała w 1953 i od tego czasu konsekwentnie realizuje program hodowlany koni czystej krwi arabskiej. Wnikliwa realizacja celów krótko jak i długoterminowych spowodowała, że stadnina od kilku lat jest liderem w dziedzinie hodowli nie tylko w Polsce ale i w Europie. Stado liczące ponad 400 sztuk, w tym 120 doskonałych klaczy matek, jest jednym z najwyżej cenionych stad koni czystej krwi arabskiej na świecie, a wyhodowane konie zdobywają najwyższe laury na czempionatach rangi światowej.

Poza stadem koni czystej krwi arabskiej stadnina hoduje także konie rasy małopolskiej o rzadko spotykanej maści tarantowatej oraz utrzymuje niewielkie stado kucy szetlandzkich.

Stadninę Koni Michałów utrzymuje dwa wzorcowe stada bydła mlecznego: krowy rasy jersey oraz rasy holszytno-fryzyjskiej, które zostały wielokrotnie nagradzane za wyniki.

Stadnina położona jest w malowniczym terenie województwa świętokrzyskiego w regionie zwanym Ponidziem. Od północy ograniczona jest Garbem Pińczowskim a od południa Garbem Wodzisławskim. Położenie to determinuje specyficzny mikroklimat, który panuje na tutejszych terenach, charakteryzujących się małą ilością opadów atmosferycznych oraz płytką warstwą orną, pod którą znajduje się skała wapienna. Położenie geograficzne stadniny stwarza doskonałe warunki do hodowli koni czystej krwi arabskiej.

źródło:

http://kombinatkietrz.pl,

https://zdgrodziec.edu.pl,

https://www.hbp.pl,

http://www.stadninamichalow.pl/ 

__F O T O R E L A C J A__

Opis zdjęć:

 1. Uczestnicy wyjazdu studyjnego w Fermie Krów Langowo (Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.)
 2. Uczestnicy wyjazdu studyjnego w Stadninie Koni Michałów Sp. z o.o.
 3. Prezes Kombinatu Rolnego Kietrz – Mariusz Sikora oprowadzał uczestników wyjazdu studyjnego.
 4. Zwiedzanie obór w Fermie Krów Langowo (Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.).
 5. Agrobiogazowania w Kostkowicach (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z.o.o.).
 6. Uczestnicy wyjazdu studyjnego w Jaworzu (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z.o.o.).
 7. Zapoznanie z pracą Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. Stacji Hodowli Roślin i Gospodarstwo Polanowice
 8. Uczestnicy wyjazdu studyjnego w Stacji Hodowli Roślin i Gospodarstwo Polanowice
 9. Ferma Krów Langowo (Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.).
 10. Stawy hodowlane w Roztropicach (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z.o.o.).
 11. Hala udojowa z dojarnią karuzelową w Fermie Krów Langowo (Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.).
 12. Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
 13. Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
 14. Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.

 

Tekst: Magdalena Kowalewska 

Zdjęcia:
Mariola Dudkowska
Adam Ptak
Magdalena Kowalewska

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.