Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Integrowana produkcja roślin

Integrowana produkcja roślin jest nowoczesnym systemem uprawy roślin, który wykorzystuje postęp technologiczny oraz biologiczny, a na pierwszym miejscu stawia zdrowie ludzi oraz ochronę środowiska. IPR jest systemem dobrowolnym, a uczestnictwo w nim pozwala na otrzymanie zdrowych produktów roślinnych, które podlegają certyfikacji i oznakowaniu logo IP.

Co zrobić, aby produkować w systemie Integrowanej produkcji?

 1. Aby przystąpić do systemu należy ukończyć szkolenie z zakresu Integrowanej produkcji roślin. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenia odpłatne z tego zakresu. Pierwsze szkolenie to szkolenie podstawowe, które trwa 2 dni. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne jest przez okres 5 lat. Po tym okresie rolnik musi ukończyć kolejne szkolenie uzupełniające, które trwa 1 dzień i otrzyma zaświadczenie na kolejne 5 lat.

Osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia mogą wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

 1. Chęć uczestnictwa w systemie należy zgłosić do wybranej jednostki certyfikującej (aktualna lista jednostek certyfikujących upoważnionych do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin znajduje się na stronie: http://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/). Zgłoszenia dokonuje się corocznie, nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Podmiot certyfikujący wydaje producentowi, który dokonał zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru.

 

 1. Producent powinien prowadzić produkcję zgodnie z metodykami dla danego gatunku. Aktualne Metodyki IP znajdują się na stronie http://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/. Metodyki przedstawiają odpowiednie metody uprawy, zabiegi agrotechniczne, zabiegi pielęgnacyjne, zasady higieniczno-sanitarne, listę obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie IPR, listę kontrolną, listę odmian zalecanych do IPR.
 2. Cały cykl produkcji danego gatunku producent dokumentuje w notatniku IP. Wzory notatników (odrębne dla upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. poz. 788). Wzór notatników dla poszczególnych typów produkcji roślinnej znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumentowanie-dzialan-w-integrowanej-produkcji-roslin.

Notatnik podlega kontroli pod kątem zgodności prowadzenia uprawy z metodyką danego gatunku.

Producent, który prowadzi notatnik zwolniony jest z prowadzenia ewidencji zabiegów, ale tylko dla rośliny, która została zgłoszona do systemu IPR.

 

Kontrola

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów, którzy przystąpili do systemu integrowanej produkcji roślin. Takie kontrole przeprowadzają osoby upoważnione przez podmiot certyfikujący. Kontrolujący sprawdza czy producent ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, czy prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk, czy stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe (np. na podstawie analizy gleby lub roślin), czy prawidłowo dokumentuje wszelkie działania związane z integrowaną produkcją roślin, czy przestrzega przy produkcji zasad higieniczno-sanitarnych. Dodatkowo osoba kontrolująca może pobrać próbkę roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Jednostka certyfikująca na swojej stronie internetowej zamieszcza aktualny cennik dotyczący opłat za czynności kontrolne.

 

Certyfikat

Uzyskany certyfikat jest urzędowym poświadczeniem, że cały cykl produkcji odbywał się zgodnie z zasadami integrowanej produkcji, czyli w oparciu o metodyki IP dla danego gatunku. Certyfikat wydawany jest na okres niezbędny do zbycia roślin, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Producent, który otrzymał certyfikat może posługiwać się znakiem integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, (dla których otrzymał ten certyfikat).

Główny Inspektor udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wzór znaku integrowanej produkcji roślin.

Zaletą uczestnictwa w systemie integrowanej produkcji roślin jest zapewnienie spełnienia obligatoryjnego obowiązku prowadzenia integrowanej ochrony roślin w gospodarstwie.

 

Źródła:

 1. https://piorin.gov.pl/
 2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin,
 5. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumentowanie-dzialan-w-integrowanej-produkcji-roslin

Agnieszka Janiec

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.