MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Formy stacjonarne nieodpłatne (w tym szkolenia)

Harmonogram nieodpłatnej działalności doradczej organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w październiku 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że realizacja stacjonarnych form odbywa się przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Ze względu na ograniczoną, dostosowaną do powierzchni sali, liczbę miejsc na szkoleniu prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem.

Temat Data Godzina Powiat Gmina Adres

Organizator

Wykładowca Numer tel organizatora
szkolenie: Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne

2022-10-04

Program

9.00 warszawski-zachodni Kampinos Łazy 40 A, 05-085 Kampinos Justyna Dobrzyńska Zofia Rutkowska 22 721 10 20
pokaz: "Projektowanie i pielęgnacja ogrodów przydomowych"

2022-10-04

10.00 ostrołęcki Goworowo Lipianka 37, 07-440 Goworowo Bogumiła Bałas Beata Piwowarska 723436173
szkolenie: Ubezpieczenie rolników i gospodarstw rolnych

2022-10-04

10.00 węgrowski Miedzna GBP, Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna Iwona Olkowska Iwona Olkowska 512267273
pokaz: "Projektowanie i pielęgnacja ogrodów przydomowych"

2022-10-04

11.00 ostrołęck Goworowo Lipianka 37, 07-440 Goworowo Anna Śniadach Beata Piwowarska 723436230
pokaz: Wykorzystanie warzyw i owoców do dekoracji stołu.

2022-10-04

12.00 wyszkowski Brańszczyk Budynek OSP
Turzyn 129
Jolanta Mieszało  Lidia Biernat 512 259 140
pokaz: Racjonalne żywienie. Wykorzystanie w żywieniu ziemniaków

2022-10-04

16.00 radomski Zakrzew Dom Ludowy Zakrzewska Wola Lidia Wajs Lidia Wajs 512262066
pokaz: "Projektowanie i pielęgnacja ogrodów przydomowych"

2022-10-05

10.00 ostrołęcki Troszyn Kurpie Dworskie-Plac Wiejski Bogumiła Bałas Beata Piwowarska 723436173
pokaz: "Projektowanie i pielęgnacja ogrodów przydomowych" 2022-10-05 11.00 ostrołęcki Troszyn Kurpie Dworskie-Plac Wiejski Anna Śniadach Beata Piwowarska 723436230
szkolenie: Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 2022-10-06 9.00 lipski Chotcza Urząd Gminy Chotcza Chotcza-Józefów 60 Katarzyna Chmielnicka Kamil Węgłowski 512261800
Konferencja: Formalne i nieformalne formy wspólnego działania producentów rolnych na Mazowszu

2022-10-06

Program

10.00 siedlecki Siedlce "Zajazd Chodowiak" ul. Nowowiejska 1, 08-110 Chodów Bożena Głuchowska mgr Agnieszka Leszczyńska (Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), dr hab. Marek Babicz, prof. Nadzw. UP (Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Monika Przeworska (Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej), dr Marek Balcerak (Katedra Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof.dr hab. inż. Marek Gugała (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 506841733
Pokaz: Wykorzystanie warzyw i owoców do dekoracji stołu. 2022-10-06 13.00 wyszkowski Brańszczyk Brańszczyk ul. J.P. II 43 Jolanta Mieszało Lidia Biernat 512 259 140
szkolenie: Warsztaty - Kiszenie warzyw jako wzbogacenie oferty i poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw żywności od pola do stołu 2022-10-07 9.00 sochaczewski Sochaczew Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Ogrodnik" ul. Marszałka J. Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew Anna Siewierska, Grażyna Adamczyk, Aleksandra Koterwa-Chłystek Grażyna Adamczyk, Aleksandra Koterwa-Chłystek, Anna Litwin

22 571 61 28, 723 436 157,
723 436 215

Pokaz: Prawidłowe pobieranie prób glebowych 2022-10-07 10.00 ostrołęcki Czerwin plac Tysiąclecia 1 Anna Buczyńska Henryk Gniazdowski 512257851
Pokaz: Projektowanie i pielęgnacja ogrodów-przygotowanie ogrodu do zimy 2022-10-07 11.00 ostrowski Andrzejewo Stara Ruskołeka 36 Lidia Biernat Beata Piwowarska 723 436 171
Pokaz: Hodowla pszczoły miodnej. Znaczenie pszczoły miodnej dla rolnictwa 2022-10-07 12.00 radomski Wierzbica Wierzbica ul Górna 48A Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski 606430506
Pokaz: Racjonalne żywienie. Wykorzystanie w żywieniu warzyw 2022-10-07 17.00 radomski Zakrzew Dąbrówka Podłężna 41 Lidia Wajs Lidia Wajs 512262066
konferencja: Pszczoła w życiu człowieka. Bioróznorodność i ochrona 2022-10-07
2022-10-08
10:00 - piątek
9:00 - sobota
płocki Płock Dom Technika ul Kazimierza Wielkiego 41; 09-400 Płock Piotr Michalik, PKN Orlen Grzegorz Szewwczyk pasieka hodowlana KRIR Parzniew; Grzegorz Wałkiewicz, Maciej Podyma Fundacja Łąka,  Sławomir Trzybiński;  Igor Pawłyk; dr Artur Arszułowicz; dr inż. Piotr Michalik 517157580
Technologia produkcji jaj w gospodarstwie ekologicznym

2022-10-09

Program

12.00 węgrowski Grębków Polków Sagały 87 Jerzy Grabowski Łukasz Szymoński 723436377
szkolenie wyjazdowe: Enoturystyka jako innowacyjna szansa rozwoju obszarów wiejskich - dobre praktyki na przykładzie regionu winiarskiego w Polsce - wyjazd studyjny od 2022-10-10 do 2022-10-12 7.00 sochaczewski Sochaczew Bielice 19, 96-500 Sochaczew Aleksandra Koterwa-Chłystek, Grażyna Adamczyk Marceli Małkiewicz z Winnicy Sandomierskiej, Grażyna Adamczyk, Aleksandra Koterwa-Chłystek 722 436 157, 723 436 215
Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2022-10-10 10.00 ostrołęcki Czarnia Czarnia 43, 07-431 Czarnia Samsel Beata Śniadach Anna 723436393
Krótkie łańcuchy dostaw jako element rozwoju obszarów wiejskich

2022-10-11

Program

9.30 siedlecki Siedlce Chodów ul. Nowowiejska 1 Matyszczak Anna dr hab. prof. UPH Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, dr hab. prof. UPH Roman Niedziółka, mgr inż. Alina Adamiak PSSE w Siedlcach Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia udziału:
25 640 09 38
pokaz: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie - Przeciwdziałanie skutkom suszy

2022-10-11

14.00 wyszkowski Brańszczyk Turzyn 141 Andrzej Kukwa Andrzej Kukwa,
Jolanta Mieszało
504 070 233
szkolenie: Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnienie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR

2022-10-12

10.00 ostrowski Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14a Urszula Dąbkowska Elżbieta Karnas 723 436 344
Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

2022-10-12

Program

10.00 ostrołęcki Kadzidło ul. Słoneczna 2, Kadzidło Anna Śniadach Katarzyna Golan 723 436 230
szkolenie: Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy

2022-10-12

Program

10.00 nowodworski Nasielsk ul. Elektronowa 3,   05-190 Nasielsk Maria Brzezińska Maria Brzezińska 609 737 173
szkolenie: Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027   2022-10-12 10.00 wołomiński Poświętne SKR ul.Szkolna 11, 05-326 Poświętne Anna Wieczorek Anna Wieczorek  505 302 422
pokaz: Prawidłowe pobieranie prób glebowych.  2022-10-12 12.00 przasnyski Krzynowłoga Mała Świetlica Wiejska Kaki Mroczki, 06-316 Krzynowłoga Mała Michał Bobiński Karol Krzykowski 723 436 227
szkolenie: PROW - wybrane działania 2022-10-12 12.00 ostrowski Boguty Pianki al. JPII 45 Bogusława Żach Elżbieta Karnas 512 259 046
szkolenie: PROW - wybrane działania 2022-10-13 10.00 ostrowski Ostrów Mazowiecka ul. Kochanowskiego 4 Bogusława Żach Elżbieta Karnas 512 259 046
szkolenie: Kiszenie warzyw jako wzbogacenie oferty i poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw żywności od pola do stołu  2022-10-14 9.00 siedlecki Siedlce Sala ARCHE HOTEL Siedlce
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
Matyszczak Anna Anna Litwin 25 640 09 38
pokaz: Rola ziół i przypraw w codziennym jadłospisie  2022-10-14 10.00 żyrardowski Puszcza Mariańska OSP Michałów, Michałów 21, 96-330 Puszcza Mariańska Grażyna Adamczyk, Aleksandra Koterwa-Chłystek Grażyna Adamczyk, Aleksandra Koterwa-Chłystek 723 436 157
723 436 215
szkolenie: Ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie  2022-10-14 10.00 ostrołęcki Czerwin Urząd Gminy plac Tysiąclecia 1 Anna Buczyńska Katarzyna Golan 512 257 851
Olimpiada Wiedzy Rolniczej  2022-10-14 10.00 płocki Stara Biała Sala widowiskowo-sportowa w Maszewie Dużym
ul. Sportowa 7a, 09-400 Płock
Grażyna Gołębiewska Jan Seweryniak 785 876 744
XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej  2022-10-17 10.00 płoński Płońsk ul. Sienkiewicza 11,
09-100 Płońsk
Małgorzata Najechalska dr hab. Paweł Bereś, IOR-PIB 23 663 07 35
szkolenie: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych o aplikacje powstałe w projekcie Edwin.a

 2022-10-18

Program

10.00 radomski Wierzbica UG Wierzbica sala konferencyjna Marzanna Kloch Waldemar Witek 663 142 771
szkolenie: Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027  2022-10-18 10.00 wołomiński Klembów GOK, ul.Strażacka 8, 05-205 Klembów Mróz Bożena Mróz Bożena 505 302 423
szkolenie: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów  2022-10-18 10.00 wołomiński Tłuszcz CKSiR wTłuszczu ul. Szkolna  1. 05-240 Tłuszcz Barbara Michalska Agnieszka Domżalska 723 436 279
WPR po 2023 2022-10-18 11.00 białobrzeski Wyśmierzyce Świetlica Wiejska Grzmiąca Kamil Munik Iwona Aderek 601 382 381
szkolenie: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikację powstałe w projekcie Edwin 2022-10-20 9.00 warszawski-zachodni Kampinos Łazy 40 A, 05-085 Kampinos Klaudia Sofuł Zofia Rutkowska 22 721 10 20
szkolenie: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów 2022-10-20 10.00 siedlecki Mokobody Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody Anna Jasińska Krzysztof Rzewuski 512 267 775
pokaz: Racjonalne żywienie - wykorzystanie w żywieniu ziemniaków. 2022-10-20 16.00 radomski Wolanów Jarosławice - świetlica wiejska Anna Tomczyk Anna Tomczyk 512 261 987
pokaz: Sporządzanie kompozycji okolicznościowych 2022-10-21 9.00 pruszkowski Brwinów Domaniew, ul. Małego Księcia 14, 05-840 Brwinów Marta Harasymovych Grażyna Adamczyk 723 430 854
szkolenie: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie Edwin

2022-10-21

Program

9.00 lipski Solec nad Wisłą Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą Kamil Węgłowski Artur Jaśkiewicz 512 261 628
szkolenie: Prawidłowa technologia uprawy roślin 2022-10-21 10.00 ostrołęcki Czerwin Urząd Gminy plac Tysiąclecia 1 Anna Buczyńska Monika Kozłowska Farm NET 512 257 851
szkolenie: PROW po 2023 roku. Dobrostan zwierząt    2022-10-21 10.00 wołomiński Strachówka OSP ul. Jana Pawła II 24, 05-282 Strachówka Renata Karyś Renata Karyś, Monika Sikorska ARiMR  500 547 827
szkolenie: Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna 2022-10-21 11.00 przasnyski Przasnysz PZDR Przasnysz, ul. Szpitalna 15/14, 06-300 Przasnysz Michał Bobiński Karol Krzykowski 723 436 227
szkolenie: PROW 2014-2020. Wybrane zagadnienia. 2022-10-21 11.00 białobrzeski Wyśmierzyce Remiza OSP Korzeń Kamil Munik Iwona Aderek 601 382 381
pokaz: Wykonywanie kompozycji okolicznościowych 2022-10-21 13.30 ostrowski Wąsewo UG Wąsewo, ul.Zastawska 13 Lidia Biernat Lidia Biernat 723 436 171
pokaz: Produkt tradycyjny i lokalny w zachowaniu naszych tradycji kulinarnych - surówki i sałatki 2022-10-21 17.00 radomski Wolanów Wawrzyszów - świetlica wiejska Anna Tomczyk Anna Tomczyk 512 261 987
szkolenie: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikację powstałe w projekcie Edwin  2022-10-25 10.00 warszawski-zachodni Błonie Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B, 05-870 Błonie Justyna Dobrzyńska Przemysław Borowy 22 721 10 20
pokaz: Prawidłowe pobieranie prób glebowych  2022-10-25 10.00 przasnyski Przasnysz PZDR Przasnysz, ul. Szpitalna 15/14, 06-300 Przasnysz Dorota Zarejewska-Tęga Henryk Gwiazdowski OSChR w Olsztynie 723 436 165
szkolenie: System wsparcia bezpośredniego  2022-10-26 10.00 przasnyski Przasnysz PZDR Przasnysz, ul. Szpitalna 15/14, 06-300 Przasnysz Dorota Zarejewska-Tęga Dorota Zarejewska-Tęga 723 436 165
szkolenie: WPR po 2023  2022-10-26 10.00 ostrołęcki Kadzidło ul. Słoneczna 2, Kadzidło Anna Śniadach Tomasz Pfajfer 723 436 230
konferencja: „Innowacyjne rozwiązania w procesie konserwacji pasz i żywienia bydła mlecznego”  2022-10-27 9.45 płocki Stara Biała Sala widowiskowo-sportowa w Maszewie Dużym
ul. Sportowa 7a
09-400 Płock (sala konferencyjna)
Grażyna Gołębiewska Wykładowcy SGGW 785 876 744
szkolenie: Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikację powstałe w projekcie Edwin  2022-10-27 10.00 warszawski-zachodni Stare Babice ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice Klaudia Sofuł Przemysław Borowy 22 721 10 20
szkolenie: Rośliny ozdobno-użytkowe i miododajne w ogrodzie  2022-10-28 10.00 siedlecki Zbuczyn Świetlica Wiejska w Starym Krzesku Matyszczak Anna Matyszczak Anna 25 640 09 38
pokaz: Wykonywanie kompozycji okolicznościowych 2022-10-28 10.00 ostrowski Ostrów Mazowiecka ul. Kochanowskiego 4 Lidia Biernat Lidia Biernat 723 436 171
szkolenie: PROW 2014-2020 - wybrane zagadnienia 2022-10-28 11.00 białobrzeski Promna OSP Biejkowska Wola Małgorzata Lao Anna Dudkiewicz 512 260 967
konkurs: "Rodzaje miodów, ich właściwości - rozpoznawanie miodu " Ochrona i znaczenie pszczoły miodnej w rolnictwie  2022-10-28 12.00 płocki Bulkowo Rogowo - świetlica wiejska,    09-454 Bulkowo Marzanna Kacperska Piotr Michalik 723 436 219
 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.