MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Bezpłatne szkolenia online

Temat szkolenia online /*konferencji online Data
(r-m-d)
Godzina Organizator /
współorganizator
Wykładowca Numer tel organizatora Formularz rejestracyjny
Wspólna Polityka Rolna  po 2020 roku 2022-12-02 9.00 Lilla Rajchel Bogumiła Kowalska 723 436 304

Formularz

Program

Wzbogacanie wartości użytkowej gleby dzięki międzyplonom 2022-12-02 9.00 Marcin Warda Marcin Warda 723 436 318 Formularz
Bioasekuracja jako element walki z ASF 2022-12-02 10.00 Jarosław Andrzejczuk Katarzyna Zybert 723 433 769

Formularz

Program

Monitoring agrofagów i wsparcie podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w ramach Integrowanej Ochrony Roślin 2022-12-02 12.00 Andrzej Kukwa Tadeusz Ciszkowski 504 070 233

Formularz

Program

Zasady wzajemnej zgodności oraz BHP w gospodarstwie rolnym 2022-12-05 10.00 Arkadiusz Bębenista Radosław Jóźwiak 723 436 304

Formularz

Program

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 2022-12-05 10.00 Małgorzata Lao Anna Dudkiewicz 512 260 967 Formularz
Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy. 2022-12-05 10.00 Ewa Orzeszek Anna Kempińska 723 436 265

Formularz

Program

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2022-12-05 13.00 Lucyna Źródłowska Anna Bluszcz 512 262 085

Formularz

Program

Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie eDWIN 2022-12-05 13.00 Magdalena Gwarek Magdalena Gwarek 723 433 971

Formularz

Program

Integrowana ochrona roślin z uwzglednieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych o aplikacje powstałe w projekcie eDWIN 2022-12-05 13.00 Mirosław Wesołowski Adam Matyszczak 512 264 069

Formularz

Program

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 2022-12-06 10.00 Bogumiła Bałas Anna Śniadach 723 436 173 Formularz
Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej 2022-12-06 10.00 Piotr Budny Arkadiusz Bębenista 723 434 994 Formularz
Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 2022-12-06 10.00 Zuzanna Antosiuk Justyna Niedziałek 723 436 157

Formularz

Program

Agrotechnika zbóż - nawożenie, ochrona 2022-12-06 13.00 Elżbieta Karnas Jan Podbielski 517 157 640 Formularz
Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie przetwórstwa lokalnego 2022-12-06 13.00 Karol Krzykowski Anna Zakrzewska 517 157 426 Formularz
Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie eDWIN 2022-12-06 13.00 Iwona Aderek Robert Główka 512 260 713

Formularz

Program

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 2022-12-07 9.00 Anita Kurlapska Dorota Cieszewska  723 436 326

Formularz

Program

Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparciu podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych  w oparciu o aplikacji powstałe w projekcie eDWIN 2022-12-07 12.00 Grażyna Adamczyk Genowefa Wacławek 723 436 157 Formularz
Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji - zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami. 2022-12-07 12.00 Joanna Włodarczyk Katarzyna Zybert 723 436 287

Formularz

Program

Wspólna Polityka Rolna po 2021 roku 2022-12-08 9.00 Sławomir Rudnicki Małgorzata Niemirska 503 007 789 Formularz
*Konferencja: Uprawa zbóż w dobie rekordowych kosztów - pewny zysk czy jednak strata 2022-12-08 10.00 Monika Górzyńska prof. dr hab. Marek Korbas IOR-PIB w Poznaniu, dr hab. Janusz Smagacz prof. IUNG-PIB w Puławach, Przemysław Bujnowski - YARA, Janusz Malanowski -Syngenta 23 663 07 33

Formularz

Program

Upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR 2022-12-08 10.00 Zuzanna Antosiuk Iwona Kryńska 723 436 157 Formularz
Integrowana ochrona roślin 2022-12-08 12.00 Marta Witkowska Jan Seweryniak 723 434 790 Formularz
Prowadzenie działalności pozarolniczej  2022-12-09 9.00 Katarzyna Golan  Tomasz Pfajfer  723 436 340 Formularz
Zasady integrowanej ochrony roślin  2022-12-09 9.00 Lilla Rajchel  Jan Seweryniak  723 436 318 Formularz
Rolnictwo ekologiczne 2022-12-09 10.00  Jarosław Andrzejczuk  Olga Skwierczyńska  785 876 739 Formularz
Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym upowrzechnianie informacji na temat założeń Planu Starategicznego WPR 2022-12-09 12.00  Bogumiła Kowalska   Marcin Warda  723 436 250 Formularz
Monitoring agrofagów i wsparcie podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwychw ramach Integrowanej Ochrony Roślin 2022-12-09 12.00  Łukasz Ostaszewski  Tadeusz Ciszkowski  512 267 644 Formularz
Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie eDWIN 2022-12-12 9.00  Marek Nowak  Adam Matyszczak  512 264 856 Formularz
*Konferencja online: Najważniejsze aspekty wpływające na sukces chowu i hodowli bydła mlecznego 2022-12-12 10.00  Anna Bluszcz  prof. SGGW dr hab. Marcin Gołębiewski  512 259 740 Formularz
Techologia uprawy malin 2022-12-12 10.00  Anna Wieczerzyńska  Emilia Ambroziak  723 436 153 Formularz
Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR 2022-12-12 12.00  Waldemar Witek  Krzysztof Skrzypczak  512 262 082 Formularz
Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR 2022-12-12 13.00  Monika Piątek  Anna Kempińska  512 261 542 Formularz 
Wspólna polityka rolna 2022-12-13 10.00  Anna Zakrzewska  Karol Krzykowski  723 436 113 Formularz
Technologia uprawy kukurydzy 2022-12-13 10.00  Hanna Kulesza  Tadeusz Ciszkowski  512 258 703 Formularz
Prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników 2022-12-13 13.00  Elżbieta Karnas  Jan Podbielski  517 157 640 Formularz
Rolniczy handel detaliczny jako ważne źródło dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich 2022-12-13 13.00 Krzysztof Lipka Andrzej Niedźwiecki 723 433 481 Formularz
Ubezpieczenie rolników i gospodarstw rolnych 2022-12-14 9.00 Ewelina Jaworska Anna Kempińska 512 261 879 Formularz
Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR 2022-12-14 10.00 Katarzyna Towarek Krzysztof Skrzypczak 723 435 735 Formularz
Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych 2022-12-15 9.00 Sylwia Kaźmierczak Ewa Przybysz 22 785 40 33 Formularz
Prawidłowa uprawa ziemniaka z uwzględnieniem zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka  2022-12-15 9.00 Jolanta Sadoch-Krusiewicz Janusz Sychowicz 723 435 702 Formularz
Dobre praktyki dotyczące redukcji gazów cieplarnianych 2022-12-15 10.00 Justyna Seroka Justyna Seroka, Kamila Mazur ITP-PIB 512 259 593 Formularz
BHP w gospodarstwach rolnych 2022-12-15 12.00 Katarzyna Karwacz Jan Seweryniak 723 436 368 Formularz
Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. 2022-12-15 12.00 Mirosław Wesołowski Iwona Kryńska 512 264 069 Formularz
Systemy jakości żywności 2022-12-15 13.00 Aderek Iwona Ewa Stanik 512 260 713 Formularz
Obowiązki rolnika wynikające z realizacji dyrektywy azotanowej 2022-12-16 9.00 Henryk Jankowski Piotr Kostrzewa 723 435 585 Formularz
Wdrażanie wspólnej polityki rolnej w tym upowszechnianie informacjina temat założeń planu strategicznego WPR 2022-12-16 12.00 Henryk Jankowski Bogumiła Kowalska 723 435 585 Formularz
Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowanych decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu aplikacji w projekcie eDWIN 2022-12-16 12.00 Łukasz Ostaszewski Janusz Sychowicz 512 267 644

Formularz

Program

Płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznych 2022-12-19 9.00 Waldemar Witek  Elżbieta Kuśmierczyk  512 262 082 Formularz
Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych. Podatki w gospodarstwie rolnym 2022-12-19 10.00 Urszula Sykuła  Karolina Knapińska  512 262 672 Formularz
Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie eDWIN 2022-12-19 12.00 Magdalena Gwarek  Magdalena Gwarek       723 433 971 Formularz
BHP w gospodarstwie rolnym 2022-12-19 13.00 Kamil Munik  Małgorzata Lao  601 382 381 Formularz
Płatności bezpośrednie 2022-12-20 10.00 Dariusz Oleksiak  Budny Piotr  512 257 698 Formularz
Rachunkowość w gospodarstwach rolnych 2022-12-20 13.00 Dariusz Oleksiak  Krzysztof Lipka  512 257 698 Formularz

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.