MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Szkolenia

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wznawiamy szkolenia stacjonarne. Szkolenia te będą się odbywały w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązują na nie zapisy. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurach PZDR: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzialy-kontakt

Nadal zapraszamy na bezpłatne szkolenia online. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź emailowego z naszymi doradcami.

W związku z ogromnym zainteresowaniem uczestnictwem w szkoleniach informujemy, że te osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, otrzymają dodatkową informację o tym fakcie mailowo.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I KONFERENCJI ONLINE

Podpowiedzi do tabeli:
Termin zgłoszenia: Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia

Temat  Data szkolenia (rok-miesiąc-dzień) Godzina Organizator Wykładowca  Link do karty
zgłoszeniowej
Link do programu Telefon
kontaktowy 
Szkolenie online: Technologia produkcji roślinnej - rośliny wysokobiałkowe 2021-03-01 09.00 Iwona Woźniak Robert Główka FORMULARZ PROGRAM 723 436 213
Konferencja online: Nowe rozwiązania w uprawie i ochronie kukurydzy 2021-03-01 10.00 Grażyna  Michalak dr hab. Paweł K. Bereś, prof. Instytutu Ochrony Roślin – PIB,  dr hab. inż. Tomasz Piechota  - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań; Tadeusz Szymańczak; Marcin Bystroński - firma INNVIGO Sp. z o.o FORMULARZ PROGRAM 723 436 330
Szkolenie online: PROW na lata 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2021-03-01 09.00 Adrianna Krajewska, Damian Karwowski Adrianna Krajewska, Małgorzata Niemirska FORMULARZ PROGRAM 723 436 189, 723 436 244
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy rzepaku. Groźna choroba kiła kapustnych- profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście 2021-03-01 11.30 Zofia Szymańczyk Monika Górzyńska FORMULARZ PROGRAM 723 436 402
Szkolenie online: Prawidłowo uprawa ziemniaka z uwzględnieniem zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-01 14.00 Krystian Ickiewicz Janusz Sychowicz FORMULARZ PROGRAM 663 270 047
Szkolenie online: Prowadzenie rachunkowości
w gospodarstwie rolnym
2021-03-01 10.00 Mirosław Wesołowski Sławomir Roguski FORMULARZ PROGRAM 512 264 069
Szkolenie online: Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym.  2021-03-01 12.30 Agnieszka Wiącek Barbara Koć FORMULARZ PROGRAM 512 267 152
Szkolenie online: Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie warszawskim - zachodnim 2021-03-02 09.00 Justyna Dobrzyńska dr hab.Mateusz Grygoruk, prof. SGGW FORMULARZ   22 721 10 20
Szkolenie online: Systemy wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych 2021-03-02 10.00 Krzysztof Godlewski Krystyna Chmielewska FORMULARZ   723 436 168
Szkolenie online: Metody ograniczenia skutków suszy.Wapnowanie 2021-03-02 13.00 Marzanna Kacperska Marcin Warda FORMULARZ PROGRAM 723 436 219
Szkolenie online: BHP w gospodarstwie rolnym 2021-03-03 09.00 Beata Gola Waldemar Witek FORMULARZ   512 261 349
Szkolenie online:Estetyka zagrody wiejskiej - Rośliny ozdobno-użytkowe 2021-03-03 09.00 Maria Stefanowska Anna Matyszczak FORMULARZ PROGRAM 517 157 989
Szkolenie online: Zasady integrowanej ochrony roślin 2021-03-03 10.00 Kamil Rosłoński Monika Górzyńska FORMULARZ PROGRAM 723 435 331
Szkolenie online: Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie płońskim. 2021-03-03 09.00 Awdejuk Aneta dr hab.Mateusz Grygoruk, prof. SGGW FORMULARZ   723 436 184
Szkolenie online: PROW 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2021-03-03 13.00 Paulina Kałwa Zofia Szymańczyk, Paulina Kałwa FORMULARZ PROGRAM 723 436 181
Szkolenie online: Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. 2021-03-04 09.00 Anna Pawłowska-Rudyk,  Małgorzata Brzóska Magdalena Kowalewska, Marcin Grad FORMULARZ PROGRAM 723 432 596
Szkolenie online: Rachunkowość w gospodarstwie rolnym. 2021-03-04 10.00 Tomczyk Anna Marcin Trochim FORMULARZ   512 261 987
Szkolenie online: Rachunkowość w gospodarstwach rolnych. 2021-03-04 10.00 Anna Śniadach Marek Gut FORMULARZ   723 436 230
Szkolenie online: Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-03-04 10.00 Grażyna Adamczyk Janusz Sychowicz FORMULARZ PROGRAM 723 436 157
Szkolenie online: Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku o płatności obszarowe drogą elektroniczną 2021-03-04 13.00 Klaudia Sofuł, Justyna Dobrzyńska Grażyna Adamczyk FORMULARZ PROGRAM 22 721 10 20
Szkolenie online: Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds.Wody
w powiecie sokołowskim
2021-03-04 09.00 Bożena Kisielińska dr hab.Mateusz Grygoruk, prof. SGGW FORMULARZ PROGRAM 517 157 269
Szkolenie online: Technologia uprawy zbóż 2021-03-05 09.00 Lidia Wajs Zenon Mazur FORMULARZ PROGRAM 512 262 066
Szkolenie online: Zasady integrowanej ochrony roślin 2021-03-05 09.00 Katarzyna Kaszuba, Milena Rogalska Ewelina Kałwa FORMULARZ PROGRAM 723 435 851
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy kukurydzy.  Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-03-05 11.30 Robert Strzelecki Monika Górzyńska FORMULARZ PROGRAM 505 302 418
Szkolenie online: Integrowana Ochrona Roślin (produkcja roślinna, ogrodnicza, warzywnicza) 2021-03-05 12.00 Tomasz Klocek Robert Główka  FORMULARZ PROGRAM 512 262 199
Szkolenie online: Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej
2021-03-05 12.00 Justyna Szeląg Justyna Niedziałek FORMULARZ PROGRAM 512 266 714
Szkolenie online: Innowacje łąkowo-pastwiskowe w produkcji mleka i wołowiny 2021-03-05 13.00 Bożena Głuchowska prof. dr hab. inż.  Roman Łyszczarz Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszcz
FORMULARZ PROGRAM 25 640 09 21
Szkolenie online: Wpływ żywienia na płodność krów 2021-03-05 14.00 Radosław Rogowski Wiesław Kowalczyk FORMULARZ PROGRAM 723 436 231
Szkolenie online: Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-03-08 10.00 Marta Witkowska, Anna Karpińska Janusz Sychowicz     723 434 790
Szkolenie online: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań, dobór działań umożliwiający dalszy rozwój gospodarstwa 2021-03-08 13.00 Kamila Kalińska, Anna Palasik Grażyna Adamczyk FORMULARZ PROGRAM 723  436 111
Szkolenie online: Uprawa roślin bobowatych grubo i drobno nasiennych. Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Groźna choroba kiła kapustnych - profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście 2021-03-09 09.00 Krzysztof Skrzypczak Janusz Sychowicz FORMULARZ   512 263 717
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-09 09.00 Błaszkiewicz Wiesław Katarzyna Szumska FORMULARZ   723 436 317
Szkolenie online: Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie pułtuskim. 2021-03-09 09.00 Kamil Rosłoński dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW FORMULARZ   723 435 331
Szkolenie online: Rachunkowość w gospodarstwie rolnym. 2021-03-09 11.30 Marcin Gąsiorowski Dorota Cieszewska FORMULARZ   505 302 416
Szkolenie online: Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 2021-03-09 14.00 Iwona Jatczak Katarzyna Szumska FORMULARZ   505 302 445
Szkolenie online: Rolniczy handel detaliczny. 2021-03-10 13.00 Dorota Chętka Piotr Michalik     723 436 191
Szkolenie online: Zasady integrowanej ochrony roślin. 2021-03-10 10.00 Joanna Rumińska,    Małgorzata Brzóska Janusz Sychowicz     785 876 741
Szkolenie online: Płatności obszarowe - aktualności dotyczące 2021 roku. 2021-03-10 10.00 Marta Harasymovych, Przemysław Borowy Pracownik ARiMR     723 430 854, 519 556 580
Szkolenie online: PROW 2014-2020 2021-03-11 09.00 Małgorzata Lao Kamil Munik FORMULARZ   512 260 967
Szkolenie online: Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę. Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Groźna choroba kiła kapustnych - profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście. 2021-03-11 12.00 Krzysztof Skrzypczak Monika Górzyńska FORMULARZ   512 263 717
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy kukurydzy. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-11 10.00 Marta Piechna, Iga Wrotna Monika Górzyńska FORMULARZ   517 157 512
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-11 13.00 Kamil Rosłoński Katarzyna Szumska FORMULARZ   723 435 331
Szkolenie online: Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds.Wody
w powiecie garwolińskim
2021-03-11 09.00 Marzanna Nowak dr hab. Mateusz Grygoruk SGGW w Warszawie     512 263 970
Szkolenie online: Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze żródeł rolniczych 2021-03-11 10.00 Zuzanna Antosiuk Justyna Niedziałek     723 436 156
Szkolenie online: Zasady wypełniania wniosków i e-wniosków w ramach płatności bezpośrednich w 2021 roku. 2021-03-12 10.00 Grażyna Adamczyk, Piotr Chocyk, Jolanta Miazek, Piotr Pytkowski Przedstawiciel ARiMR     723 436 157, 519 556 657, 723 436 325, 723 434 217
Szkolenie online: Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku o płatności obszarowe drogą elektroniczną 2021-03-12 13.00 Genowefa Wacławek Pracownik ARiMR     723 430 836
Szkolenie online: Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Groźna choroba kiła kapustnych - profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście. 2021-03-15 09.00 Krzysztof Tkaczyk Robert Główka     723 436 253
Szkolenie online: Uprawa roślin wysokobiałkowych. 2021-03-15 12.00 Anna Tomczyk Robert Główka     512 261 987
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy rzepaku. Groźna choroba kiła kapustnych - profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście. 2021-03-15 09.00 Katarzyna Karwacz Monika Górzyńska     723 436 368
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-15 11.30 Iwona Jatczak Katarzyna Szumska     505 302 445
Szkolenie online: Wpływ żywienia na płodność krów. 2021-03-15 14.00 Ireneusz Goździewski Wiesław Kowalczyk     723 436 239
Szkolenie online: „Ochrona bioróżnorodności, w tym Natura 2000+ Stop pożarom traw” 2021-03-15 10.00 Łukasz Ostaszewski Justyna Niedziałek     512 267 644
Szkolenie online: Płatności bezpośrednie - aktualności dotyczące 2021 roku. 2021-03-16 12.00 Jan Seweryniak, Michalina Pańka - Brudnowka, Magdalena Kotfasińska, Ewa Szafran Szczepańska Michalina Pańka - Brudnowka     723 436 299, 723 436 164
Szkolenie online: Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi i zwierząt 2021-03-16 10.00 Wioletta Szymczak PIW-Karolina Boczkowska     505 302 526
Szkolenie online: Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. 2021-03-17 09.00 Aneta Świercz Kazimierz Wypchło     723 436 323
Szkolenie online: Integrowana ochrona roślin rolniczych z uwzględnieniem zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka. 2021-03-17 12.00 Marzanna Kloch Waldemar Witek     663 142 771
Szkolenie online: Zasady integrowanej ochrony roślin 2021-03-17 09.00 Justyna Decyk Monika Górzyńska     723 436 187
Szkolenie online: Zasada ochrony wód przed zanieczyszczeniami z źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna. 2021-03-17 11.30 Wioletta Chądzyńska Katarzyna Szumska     512 260 148
Szkolenie online: Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-17 14.00 Piotr Oleksiński Janusz Sychowicz     723 436 243
Szkolenie online: Płatności bezpośrednie 2021. Ubój na własne potrzeby. 2021-03-17 10.00 Wiesław Tarkowski Tomasz Wielgosz, Katarzyna Zybert     517 157 394
Szkolenie online: Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 2021-03-17 12.00 Małgorzata Zwierz Katarzyna Zybert     501 598 699
Szkolenie online: Płatności obszarowe-aktualności dotyczące 2021 r. Elementy EFA - międzyplony. 2021-03-18 10.00 Remigiusz Kowalski, Piotr Kostrzewa, Bogumiła Filipowicz, Lilla Rajchel Marcin Warda, Marek Syroczyński     723 436 142
Szkolenie online: Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020. 2021-03-18 13.00 Michalina Pańka - Brudnowska, Joanna Stańczak Krystyna Szczygielska     723 436 299, 723 436291
Szkolenie online: Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku o płatności obszarowe drogą elektroniczną. 2021-03-18 13.00 Małgorzata Tempczyk Grażyna Adamczyk     22 721 10 20
Szkolenie online: Nowe technologie uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.Groźna choroba kiła kapustnych -profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście. 2021-03-19 09.00 Beata Gola Mazur Zenon     512 261 349
Szkolenie online: Uprawa ziół w ogrodzie przydomowym 2021-03-19 09.00 Iwona Bontruk Anna Matyszczak     512 266 714
Szkolenie online: Agroturystyka i turystyka wiejska- przygotowanie gospodarstwa do prowadzenia działalności. 2021-03-19 11.30 Łukasz Ostaszewski Maria Sudnik     512 267 644
Szkolenie online: Technologia uprawy rzepaku. Groźna choroba "kiła kapustnych" profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście. 2021-03-19 14.00 Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska Monika Górzyńska     512 264 914
Szkolenie online: Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym. 2021-03-19 12.00 Karolina Knapińska Magdalena Gwarek     512 262 317
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-19 09.00 Aneta Awdejuk Monika Górzyńska     723 436 184
Szkolenie online: Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przez zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy. 2021-03-19 11.30 Sylwia Dworecka Katarzyna Szumska     663 270 046
Szkolenie online: PROW 2014-2020. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021-03-19 14.00 Justyna Seroka Danuta Bronowska     512 259 593
Szkolenie online: Płatności obszarowe - aktualności dotyczące 2021 roku. 2021-03-22 10.00 Kazimiera Wołkowska, Anna Palasik pracownik BP ARiMR w Sochaczewie     723 436 326
Szkolenie online: Legalne formy sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym. Rolniczy handel detaliczny. 2021-03-22 13.00 Piotr Chocyk Grażyna Adamczyk     519 556 657
Szkolenie online: Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego. Dyrektywa azotanowa i wodna 2021-03-23 09.00 Tomasz Klocek Elżbieta Kuśmierczyk     512 262 199
Szkolenie online: PROW 2014-2020. 2021-03-23 12.00 Lucyna Źródłowska Marcin Trochim     512 262 085
Szkolenie online: Płatności bezpośrednie w 2021 r. 2021-03-23 09.00 Beata Raźniak, Katarzyna Kaszuba, Marta Piechna Katarzyna Kaszuba, Ewelina Kałwa     723 434 277
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy kukurydzy. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-03-23 11.30 Piotr Oleksiński Monika Górzyńska     723 436 243
Szkolenie online: PROW na lata 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2021-03-23 14.00 Andrzej Gralewicz, Marianna Karanik Adrianna Krajewska,  Małgorzata Niemirska     723 435 398, 505 302 513
Szkolenie online: Płatności bezpośrednie + Stop pożarom traw 2021-03-23 10.00 Renata Karyś Bożena Mróz     500 547 827
Szkolenie online: PROW 2014-2020 - wybrane działania 2021-03-23 12.00 Agnieszka Wiącek Barbara Koć     512 267 152
Szkolenie online: PROW 2014-2020 - wybrane działania 2021-03-24 13.00 Anna Orlik, Danuta Mazurkiewicz Marek Syroczyński     723 436 338
Szkolenie online: Ochrona i znaczenie pszczoły miodnej w rolnictwie 2021-03-24 10.00 Anna Pawłowska-Rudyk, Joanna Rumińska Piotr Michalik     723 432 596
Szkolenie online: Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej 2021-03-24 10.00 Monika Michnowska Krystyna Saganowska     723 436 218
Szkolenie online: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 - charakterystyka wybranych działań. 2021-03-24 13.00 Marta Harasymovych, Przemysław Borowy Małgorzata Niemirska     723 430 854, 519 556 580
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.